Bröst 1424 32.7 101.3
Lunga, luftstrupe 302 6.9 17.0
Tjocktarm 265 6.1 15.9
Hudmelanom 254 5.8 20.9
Livmoderkropp 226 5.2 14.1
Hud, ej-melanom2 189 4.3 8.8
Non-Hodgkin lymfom 168 3.9 10.2
Hjärna, centrala nervsystemet 159 3.7 13.0
Bukspottkörtel 149 3.4 8.0
Sköldkörtel 119 2.7 10.7
Alla cancerformer2 4354 100.0 289.5
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 Med undantag för hudens basalcellscancer.