Bröst 248 16.5 15.1
Lunga, luftstrupe 230 15.3 12.7
Bukspottkörtel 125 8.3 6.4
Tjocktarm 89 5.9 4.3
Non-Hodgkin lymfom 74 4.9 3.1
Äggstock 64 4.2 3.6
Magsäck 54 3.6 3.0
Myelom och andra plasmacellstumörer 48 3.2 2.1
Lever 46 3.1 2.2
Leukemi 46 3.1 2.3
Alla cancerformer2 1507 100.0 80.4
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 Med undantag för hudens basalcellscancer.