Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 3841 28.1 2.9 4.6 22.3 5.4 3.9 32.9
Mun och svalg C00-14 108 17.1 2.4 24.9 14.7 1.9 7.6 31.5
  Läpp C00 6 12.9 - - - - - 87.1
  Tunga C02 17 32.2 2.3 25.3 8.0 - 9.2 23.0
  Annan muncancer C03-06 30 20.8 3.4 15.4 21.5 1.3 4.0 33.6
  Spottkörtel C07-08 6 34.4 3.1 15.6 15.6 6.3 15.6 9.4
  Svalg C01,C09-14 48 7.5 2.1 35.0 14.6 2.5 9.2 29.2
Matsmältningsorgan C15-26 743 12.9 6.7 9.7 30.1 9.7 6.2 24.6
  Matstrupe C15 50 9.2 1.6 7.6 32.7 6.0 6.0 37.1
  Magsäck C16 74 10.1 2.2 9.8 35.6 7.3 9.0 26.1
  Tunntarm C17 17 9.6 1.2 3.6 36.1 10.8 14.5 24.1
  Tjocktarm C18 207 14.9 13.9 13.9 27.5 11.5 4.3 13.9
  Ändtarm C19-20 138 21.6 12.0 16.9 22.7 9.0 2.6 15.2
  Anus C21 7 21.2 3.0 6.1 9.1 6.1 3.0 51.5
  Lever C22 86 12.7 0.7 1.2 20.8 5.6 6.0 53.0
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 21 7.8 1.9 1.9 21.4 8.7 18.4 39.8
  Bukspottkörtel C25 134 5.8 0.4 4.9 44.8 12.4 8.4 23.2
  Andra matsmältningsorgan C26 11 - - - 39.6 17.0 15.1 28.3
Andningsorgan C30-39 449 10.3 1.2 9.1 38.4 11.7 6.0 23.5
  Näsa, bihåla C30-31 8 21.1 10.5 10.5 10.5 2.6 2.6 42.1
  Struphuvud C32 28 34.8 8.0 5.8 10.1 0.7 2.9 37.7
  Lunga, luftstrupe C33-34 408 8.6 0.5 9.4 40.8 12.6 6.1 21.9
  Mediastinum C38 3 - - - 38.5 15.4 15.4 30.8
Ben C40-41 7 27.0 5.4 - 27.0 5.4 13.5 21.6
Hudmelanom C43 207 19.4 0.3 3.5 3.1 1.9 7.6 64.2
Hud, ej-melanom C44 198 17.3 0.1 0.4 1.0 - 0.9 80.3
Mesoteliom C45 25 18.9 1.6 3.1 38.6 5.5 11.0 21.3
Autonoma nervsystemet C47 1 60.0 - - - 20.0 20.0 -
Bindvävnad C48-49 23 25.2 - 0.9 13.9 3.5 3.5 53.0
Bröst C50 7 40.5 - 32.4 16.2 5.4 2.7 2.7
Manliga könsorgan C60-63 1147 46.8 3.9 1.3 11.4 2.0 1.0 33.5
  Prostata C61 1088 46.9 4.0 1.1 11.5 2.0 0.8 33.7
  Testikel C62 50 48.0 0.8 5.2 9.2 2.8 3.6 30.4
  Andra manliga könsorgan C60,C63 9 37.0 2.2 4.3 13.0 2.2 13.0 28.3
Urinorgan C64-68 345 41.6 2.1 1.3 11.8 3.0 2.7 37.6
  Njure C64 133 30.0 3.4 0.7 20.5 6.4 5.4 33.4
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 211 48.9 1.3 1.6 6.3 0.8 1.0 40.2
Öga C69 6 54.8 - - 9.7 - 9.7 25.8
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 121 98.5 0.2 - 0.3 - 0.3 0.5
Sköldkörtel C73 32 22.6 1.3 13.2 9.4 1.3 15.1 37.1
Andra endokrina körtlar C74-75 5 28.0 - - 20.0 12.0 12.0 28.0
Annan eller ospecifierad C76,C80 51 0.4 - 1.2 41.8 21.1 21.1 14.5
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 365 4.5 - 0.3 60.6 7.3 1.8 25.4
  Hodgkin lymfom C81 25 5.6 - - 27.4 5.6 4.8 56.5
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 157 8.8 - 0.8 35.5 5.2 3.4 46.3
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 5 - - - 77.8 11.1 - 11.1
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 49 1.2 - - 78.0 11.0 - 9.8
  Leukemi C91-95 87 0.7 - - 92.6 6.2 - 0.5
  Myelodysplastiska syndrom D46 14 - - - 88.4 11.6 - -
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 28 - - - 84.9 15.1 - -
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud 1135 99.8 - - 0.1 - 0.1 0.0
1 PUNLMP and ca in situ of the uroepithelium are included.