Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 4106 31.6 1.5 14.8 18.0 4.4 5.0 24.6
Mun och svalg C00-14 62 26.3 1.6 17.2 8.4 0.6 4.5 41.2
  Läpp C00 6 33.3 - - - - - 66.7
  Tunga C02 16 33.8 - 15.0 5.0 1.3 3.8 41.3
  Annan muncancer C03-06 17 22.9 2.4 10.8 10.8 - 2.4 50.6
  Spottkörtel C07-08 7 47.2 8.3 - 11.1 - 2.8 30.6
  Svalg C01,C09-14 16 10.1 - 40.5 11.4 1.3 10.1 26.6
Matsmältningsorgan C15-26 677 13.3 6.4 11.1 29.3 8.9 5.7 25.2
  Matstrupe C15 24 8.3 1.7 10.8 25.0 3.3 3.3 47.5
  Magsäck C16 62 10.7 1.6 8.4 34.4 8.8 7.5 28.6
  Tunntarm C17 17 8.3 - 7.1 25.0 11.9 13.1 34.5
  Tjocktarm C18 238 17.5 12.2 15.6 25.3 8.6 5.3 15.6
  Ändtarm C19-20 105 20.3 11.0 16.3 22.2 7.8 3.4 19.0
  Anus C21 9 13.6 2.3 13.6 - 2.3 2.3 65.9
  Lever C22 43 10.1 0.9 3.2 26.3 6.9 6.9 45.6
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 29 8.2 0.7 3.4 32.0 11.6 7.5 36.7
  Bukspottkörtel C25 136 6.6 0.6 5.7 43.1 11.3 5.3 27.2
  Andra matsmältningsorgan C26 13 - - 1.5 28.8 12.1 18.2 39.4
Andningsorgan C30-39 288 11.2 0.9 6.9 35.6 13.3 6.3 25.7
  Näsa, bihåla C30-31 4 27.3 4.5 4.5 22.7 - 4.5 36.4
  Struphuvud C32 6 38.7 - 6.5 12.9 - 3.2 38.7
  Lunga, luftstrupe C33-34 271 10.4 0.9 7.2 36.9 14.0 6.3 24.3
  Mediastinum C38 4 11.1 - - 22.2 - 11.1 55.6
Ben C40-41 5 40.0 - 4.0 24.0 4.0 4.0 24.0
Hudmelanom C43 221 22.1 0.2 3.1 2.6 0.4 6.9 64.8
Hud, ej-melanom C44 170 19.7 - - 0.5 - 0.6 79.3
Mesoteliom C45 6 3.6 - - 42.9 3.6 10.7 39.3
Autonoma nervsystemet C47 1 - - - 25.0 - - 75.0
Bindvävnad C48-49 35 14.1 0.6 0.6 17.5 6.2 7.9 53.1
Bröst C50 1367 52.3 0.2 35.2 3.9 1.2 2.2 5.1
Kvinnliga könsorgan C51-58 409 19.6 1.5 1.3 21.0 3.6 13.3 39.8
  Livmoderhals C53 40 29.6 1.5 4.5 16.6 2.5 6.0 39.2
  Livmoderkropp C54 198 25.6 0.6 0.7 10.2 1.9 8.5 52.5
  Annan cancer i livmodern C55,C58 3 - - - - 21.4 28.6 50.0
  Äggstock C56 109 9.5 3.3 0.5 39.7 6.4 18.5 22.1
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 59 11.9 1.0 2.4 26.8 4.1 24.1 29.8
Urinorgan C64-68 167 34.8 3.8 1.1 16.0 4.2 4.9 35.2
  Njure C64 99 29.4 5.7 1.0 18.8 5.5 6.7 33.0
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 69 42.6 1.2 1.2 12.0 2.3 2.3 38.5
Öga C69 5 42.3 3.8 - 3.8 3.8 - 46.2
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 176 98.5 - - 0.2 - 0.1 1.1
Sköldkörtel C73 88 24.6 0.5 8.2 3.9 0.7 9.8 52.4
Andra endokrina körtlar C74-75 5 33.3 - - 12.5 16.7 8.3 29.2
Annan eller ospecifierad C76,C80 72 0.3 - 0.3 46.6 15.6 23.2 14.0
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 351 3.9 - 0.3 60.6 8.0 2.3 24.9
  Hodgkin lymfom C81 18 2.2 - 1.1 28.1 5.6 2.2 60.7
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 163 7.5 - 0.5 37.4 4.8 4.5 45.3
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 4 - - - 90.5 4.8 - 4.8
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 52 1.5 - - 84.7 9.5 - 4.2
  Leukemi C91-95 71 0.6 - - 87.9 10.7 0.3 0.6
  Myelodysplastiska syndrom D46 15 - - - 83.6 16.4 - -
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 28 - - - 85.8 14.2 - -
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 115 98.4 - 1.0 - - - 0.5
  Förstadier till cancer i livmoderhals 260 99.8 - - - - - 0.2
  Borderlinetumör i äggstock D39 33 80.2 - 0.6 4.2 - 0.6 14.4
  Basaliom i hud 1291 100.0 - - 0.0 - 0.0 -
1 PUNLMP and ca in situ of the uroepithelium are included.