Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 3343 12669 20565 29835
Mun och svalg C00-14 102 364 554 787
  Läpp C00 6 27 49 107
  Tunga C02 17 55 89 128
  Annan muncancer C03-06 27 107 148 192
  Spottkörtel C07-08 5 22 45 87
  Svalg C01,C09-14 47 153 223 273
Matsmältningsorgan C15-26 530 1730 2571 3661
  Matstrupe C15 32 80 100 114
  Magsäck C16 45 132 189 329
  Tunntarm C17 19 56 89 122
  Tjocktarm C18 184 714 1102 1587
  Ändtarm C19-20 136 491 781 1131
  Anus C21 7 21 31 40
  Lever C22 36 86 105 124
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 13 28 35 51
  Bukspottkörtel C25 52 112 127 151
  Andra matsmältningsorgan C26 6 10 12 12
Andningsorgan C30-39 213 563 759 1004
  Näsa, bihåla C30-31 7 29 38 59
  Struphuvud C32 26 99 168 256
  Lunga, luftstrupe C33-34 179 426 538 663
  Mediastinum C38 - 4 7 12
Ben C40-41 5 24 35 109
Hudmelanom C43 233 897 1375 2078
Hud, ej-melanom C44 201 799 1121 1459
Mesoteliom C45 11 27 31 34
Autonoma nervsystemet C47 3 4 7 24
Bindvävnad C48-49 21 87 148 279
Bröst C50 13 30 51 71
Manliga könsorgan C60-63 1227 5066 9101 12408
  Prostata C61 1169 4797 8620 11443
  Testikel C62 51 239 433 883
  Andra manliga könsorgan C60,C63 7 30 48 82
Urinorgan C64-68 316 1232 1849 2802
  Njure C64 113 438 628 991
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 203 794 1221 1811
Öga C69 5 23 36 101
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 105 383 660 1316
Sköldkörtel C73 38 135 224 453
Andra endokrina körtlar C74-75 2 16 20 43
Annan eller ospecifierad C76,C80 32 68 93 142
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 286 1221 1930 3064
  Hodgkin lymfom C81 25 113 191 414
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 134 557 916 1447
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 6 22 36 41
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 38 137 178 212
  Leukemi C91-95 54 285 455 749
  Myelodysplastiska syndrom D46 3 10 12 15
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 26 97 142 186
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud 1253 5172 8357 12397
1 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.