Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 3689 14841 24620 43441
Mun och svalg C00-14 60 242 383 594
  Läpp C00 8 29 40 71
  Tunga C02 13 62 97 139
  Annan muncancer C03-06 11 66 109 156
  Spottkörtel C07-08 8 29 66 117
  Svalg C01,C09-14 20 56 71 111
Matsmältningsorgan C15-26 490 1583 2503 4031
  Matstrupe C15 16 29 37 48
  Magsäck C16 25 92 156 340
  Tunntarm C17 15 53 86 138
  Tjocktarm C18 224 806 1250 1999
  Ändtarm C19-20 105 398 694 1131
  Anus C21 11 33 62 85
  Lever C22 12 34 43 53
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 13 30 39 66
  Bukspottkörtel C25 69 106 134 169
  Andra matsmältningsorgan C26 - 2 2 2
Andningsorgan C30-39 183 441 578 781
  Näsa, bihåla C30-31 4 16 21 31
  Struphuvud C32 4 23 36 52
  Lunga, luftstrupe C33-34 173 396 513 680
  Mediastinum C38 1 3 3 6
Ben C40-41 2 19 30 94
Hudmelanom C43 250 1019 1519 2490
Hud, ej-melanom C44 185 691 1006 1326
Mesoteliom C45 2 7 7 11
Autonoma nervsystemet C47 2 4 5 26
Bindvävnad C48-49 25 124 178 343
Bröst C50 1388 6255 10984 19289
Kvinnliga könsorgan C51-58 387 1513 2573 5475
  Livmoderhals C53 34 154 278 866
  Livmoderkropp C54 213 835 1480 2977
  Annan cancer i livmodern C55,C58 1 4 6 34
  Äggstock C56 78 339 548 1191
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 61 181 261 407
Urinorgan C64-68 125 561 904 1492
  Njure C64 64 318 502 838
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 61 243 402 654
Öga C69 5 23 39 124
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 142 652 1195 2411
Sköldkörtel C73 116 404 691 1700
Andra endokrina körtlar C74-75 5 20 30 70
Annan eller ospecifierad C76,C80 48 131 193 262
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 274 1152 1802 2921
  Hodgkin lymfom C81 14 81 146 380
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 137 582 934 1431
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 4 18 31 39
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 42 138 178 221
  Leukemi C91-95 50 218 347 633
  Myelodysplastiska syndrom D46 6 15 17 21
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 21 100 149 196
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 122 560 1082 1652
  Förstadier till cancer i livmoderhals 269 1284 2468 5548
  Borderlinetumör i äggstock D39 26 149 275 625
  Basaliom i hud 1444 6070 10242 16252
1 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.