Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 262 997 1594 2293
Mun och svalg C00-14 8 30 45 62
  Läpp C00 0 2 4 7
  Tunga C02 1 5 7 11
  Annan muncancer C03-06 2 9 12 15
  Spottkörtel C07-08 0 2 4 7
  Svalg C01,C09-14 4 13 18 22
Matsmältningsorgan C15-26 41 133 195 272
  Matstrupe C15 2 6 8 9
  Magsäck C16 4 10 15 24
  Tunntarm C17 2 5 7 10
  Tjocktarm C18 14 55 83 118
  Ändtarm C19-20 10 37 59 83
  Anus C21 1 2 3 3
  Lever C22 3 7 8 10
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 1 2 3 4
  Bukspottkörtel C25 4 8 10 11
  Andra matsmältningsorgan C26 1 1 1 1
Andningsorgan C30-39 16 44 58 76
  Näsa, bihåla C30-31 1 3 3 5
  Struphuvud C32 2 8 13 19
  Lunga, luftstrupe C33-34 14 32 40 49
  Mediastinum C38 - 1 1 2
Ben C40-41 0 3 4 10
Hudmelanom C43 19 74 112 165
Hud, ej-melanom C44 14 55 78 102
Mesoteliom C45 1 2 2 3
Autonoma nervsystemet C47 1 1 1 3
Bindvävnad C48-49 2 8 13 24
Bröst C50 1 2 4 5
Manliga könsorgan C60-63 93 379 666 892
  Prostata C61 86 349 615 796
  Testikel C62 6 27 48 90
  Andra manliga könsorgan C60,C63 1 3 4 6
Urinorgan C64-68 24 93 139 208
  Njure C64 9 35 50 77
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 15 58 89 130
Öga C69 0 2 4 10
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 11 40 69 128
Sköldkörtel C73 4 13 21 39
Andra endokrina körtlar C74-75 0 2 3 6
Annan eller ospecifierad C76,C80 3 6 8 11
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 25 110 173 277
  Hodgkin lymfom C81 3 14 22 42
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 11 48 78 123
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 0 1 2 3
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 3 10 14 16
  Leukemi C91-95 5 28 45 76
  Myelodysplastiska syndrom D46 0 1 1 1
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 2 8 12 15
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud 92 376 602 884
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.