Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 254 1016 1655 2751
Mun och svalg C00-14 4 16 25 38
  Läpp C00 0 1 2 3
  Tunga C02 1 4 6 9
  Annan muncancer C03-06 1 4 7 10
  Spottkörtel C07-08 1 3 5 8
  Svalg C01,C09-14 2 4 5 8
Matsmältningsorgan C15-26 30 94 147 224
  Matstrupe C15 1 2 2 2
  Magsäck C16 2 6 10 19
  Tunntarm C17 1 4 5 9
  Tjocktarm C18 14 46 71 110
  Ändtarm C19-20 6 24 41 62
  Anus C21 1 2 4 5
  Lever C22 1 2 3 3
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 1 2 2 3
  Bukspottkörtel C25 4 7 8 10
  Andra matsmältningsorgan C26 - 0 0 0
Andningsorgan C30-39 11 28 36 48
  Näsa, bihåla C30-31 0 1 1 2
  Struphuvud C32 0 2 2 3
  Lunga, luftstrupe C33-34 10 25 32 41
  Mediastinum C38 0 0 0 1
Ben C40-41 0 2 3 8
Hudmelanom C43 20 79 115 175
Hud, ej-melanom C44 8 31 45 60
Mesoteliom C45 0 0 0 0
Autonoma nervsystemet C47 0 1 1 4
Bindvävnad C48-49 2 9 13 26
Bröst C50 98 432 738 1199
Kvinnliga könsorgan C51-58 26 101 168 319
  Livmoderhals C53 3 14 26 64
  Livmoderkropp C54 13 51 86 150
  Annan cancer i livmodern C55,C58 0 0 0 2
  Äggstock C56 6 25 40 79
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 4 11 15 23
Urinorgan C64-68 8 34 52 84
  Njure C64 5 21 32 52
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 3 13 20 32
Öga C69 1 2 4 10
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 12 55 99 181
Sköldkörtel C73 10 36 60 131
Andra endokrina körtlar C74-75 1 3 4 9
Annan eller ospecifierad C76,C80 3 8 12 16
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 19 85 133 220
  Hodgkin lymfom C81 2 9 16 37
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 9 39 62 94
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 0 1 2 2
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 3 8 11 13
  Leukemi C91-95 4 20 32 60
  Myelodysplastiska syndrom D46 0 1 1 2
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 1 7 10 12
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 9 41 75 109
  Förstadier till cancer i livmoderhals 30 142 266 530
  Borderlinetumör i äggstock D39 2 13 23 46
  Basaliom i hud 82 339 562 851
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.