Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 2.2 2.8 2.4 2.7 3.6 7.5 11.1 12.5 25.4 49.4 98.4 202.7 366.8 626.8 913.9 1309 1855 2637 108.1
Mun och svalg C00-14 - - - - - 0.1 0.5 0.4 1.2 1.9 5.1 7.0 12.2 14.8 18.9 17.4 21.2 28.8 2.5
  Läpp C00 - - - - - - - 0.1 - - - - - 0.1 0.2 1.0 1.5 3.6 0.1
  Tunga C02 - - - - - 0.1 0.2 - 0.8 0.3 1.0 1.1 2.4 2.2 4.0 3.1 2.3 1.8 0.5
  Annan muncancer C03-06 - - - - - - - - - 0.6 0.7 1.9 3.0 2.8 4.0 5.1 6.8 9.0 0.6
  Spottkörtel C07-08 - - - - - - 0.1 - 0.1 0.2 0.2 0.6 0.6 1.7 1.5 1.0 3.0 7.2 0.2
  Svalg C01,C09-14 - - - - - - 0.1 0.2 0.2 0.7 3.2 3.4 6.2 7.9 9.3 7.2 7.6 7.2 1.2
Matsmältningsorgan C15-26 - - 0.1 - 0.2 0.3 2.4 3.7 9.1 17.3 37.6 73.2 123.9 207.7 290.4 413.1 531.1 700.3 34.1
  Matstrupe C15 - - - - - 0.1 0.1 0.1 0.8 1.8 4.7 9.2 15.4 21.6 24.7 28.1 30.7 40.8 3.2
  Magsäck C16 - - - - 0.1 - 0.8 1.0 2.1 3.3 6.4 9.9 16.6 25.5 36.1 52.4 82.9 107.5 4.8
  Tunntarm C17 - - - - - - 0.1 0.2 0.1 0.2 0.7 1.4 2.4 3.2 5.7 6.4 9.5 9.0 0.6
  Tjocktarm C18 - - - - 0.1 - 0.6 0.5 1.5 3.0 5.7 11.5 17.5 28.5 52.1 83.9 109.8 168.8 5.9
  Ändtarm C19-20 - - - - - - 0.5 0.2 1.2 2.3 4.1 7.7 14.9 24.8 36.3 52.2 70.0 94.9 4.2
  Anus C21 - - - - - 0.1 - - 0.2 0.3 0.2 0.7 0.5 0.7 0.9 1.3 0.4 3.6 0.2
  Lever C22 - - 0.1 - - - 0.2 0.8 0.8 1.5 3.1 8.5 16.9 29.8 38.7 56.8 66.2 69.7 4.3
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 - - - - - - - 0.1 0.4 0.8 1.2 3.5 4.8 8.8 11.5 17.4 27.3 39.0 1.5
  Bukspottkörtel C25 - - - - - 0.1 0.1 0.7 1.5 3.8 11.0 20.3 32.5 59.1 78.7 106.7 121.5 135.7 8.7
  Andra matsmältningsorgan C26 - - - - - - - - 0.4 0.2 0.5 0.5 2.3 5.8 5.7 7.9 12.9 31.2 0.8
Andningsorgan C30-39 - - - 0.1 - 0.6 0.7 1.0 2.4 9.3 21.5 54.6 113.4 187.8 254.0 300.3 385.4 428.2 26.4
  Näsa, bihåla C30-31 - - - - - - - - 0.1 0.1 0.4 0.5 0.9 1.2 2.6 1.5 1.1 3.0 0.2
  Struphuvud C32 - - - - - - 0.1 - - 0.4 1.4 1.3 3.3 4.4 4.7 5.6 8.3 8.4 0.7
  Lunga, luftstrupe C33-34 - - - - - 0.3 0.5 1.0 2.1 8.5 19.5 52.2 108.5 181.1 245.3 290.3 370.2 412.6 25.3
  Mediastinum C38 - - - 0.1 - 0.2 0.1 - - - 0.1 0.4 0.4 0.7 0.6 1.3 3.8 3.0 0.2
Ben C40-41 - - 0.3 0.5 0.4 - 0.3 0.1 0.4 0.3 0.4 0.4 0.4 1.6 0.9 0.8 1.5 1.2 0.3
Hudmelanom C43 - - - 0.1 - 0.3 - 0.6 1.5 2.7 3.3 5.5 9.4 14.1 17.7 25.8 34.4 45.6 2.5
Hud, ej-melanom C44 - - - - - - 0.1 - 0.1 - 0.1 0.4 0.6 0.9 3.6 4.9 6.1 34.8 0.4
Mesoteliom C45 - - - - - - - - 0.2 0.1 0.6 2.0 4.9 10.2 14.2 13.6 14.4 17.4 1.2
Autonoma nervsystemet C47 - - - - - - 0.2 0.1 0.1 - 0.1 0.2 - - - - 1.1 - 0.0
Bindvävnad C48-49 - 0.1 - 0.2 0.8 0.5 0.6 0.5 0.4 0.8 1.0 1.4 2.5 3.6 4.9 7.7 11.7 13.2 0.9
Bröst C50 - - - - - - - - - - 0.1 - 0.2 0.3 1.1 0.5 0.8 0.6 0.1
Manliga könsorgan C60-63 - - - 0.1 0.4 1.4 0.5 0.5 0.4 1.2 2.8 8.2 24.2 57.1 111.2 213.8 388.0 670.2 13.1
  Prostata C61 - - - - - - - 0.1 0.1 0.7 2.4 7.5 23.3 55.9 110.1 212.6 385.7 665.4 12.7
  Testikel C62 - - - 0.1 0.4 1.4 0.5 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.4 - 0.4 - 0.8 1.8 0.3
  Andra manliga könsorgan C60,C63 - - - - - - - 0.1 0.1 0.2 0.2 0.4 0.5 1.2 0.8 1.3 1.5 3.0 0.2
Urinorgan C64-68 - 0.1 - - - 0.3 - 0.2 0.9 3.4 5.8 13.0 19.9 34.2 56.8 86.2 142.3 248.0 6.9
  Njure C64 - 0.1 - - - 0.2 - 0.2 0.7 3.0 4.0 8.9 12.6 19.8 29.6 38.6 61.7 75.1 3.6
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 - - - - - 0.1 - - 0.2 0.4 1.8 4.0 7.3 14.4 27.2 47.6 80.6 173.0 3.3
Öga C69 - 0.1 - - - - - - - 0.5 0.3 0.6 1.0 1.3 1.9 4.1 3.4 4.8 0.3
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 1.4 1.2 1.3 0.7 0.5 1.6 3.6 2.9 5.5 5.4 7.8 11.9 14.6 17.9 21.1 27.1 31.8 39.6 4.7
Sköldkörtel C73 - - - - - - - - 0.1 0.1 0.5 1.1 1.5 2.9 1.7 2.3 6.1 11.4 0.4
Andra endokrina körtlar C74-75 0.3 0.7 - 0.1 0.2 - 0.5 0.2 - 0.2 0.1 0.9 0.8 0.5 0.6 0.3 1.1 1.8 0.3
Annan eller ospecifierad C76,C80 0.1 - 0.1 - - 0.2 - 0.1 0.6 1.5 3.2 5.6 9.2 18.7 28.1 38.1 64.0 100.9 3.3
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 0.4 0.5 0.5 0.7 1.2 2.2 1.8 2.3 2.6 4.6 8.0 16.6 28.0 53.3 86.7 153.2 210.8 289.5 10.7
  Hodgkin lymfom C81 - - - - - 0.1 0.3 - 0.1 - 0.2 0.6 1.4 0.8 1.9 2.3 3.0 1.2 0.2
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 0.1 0.1 0.1 0.4 0.4 1.2 0.7 0.8 1.4 2.0 4.1 7.5 12.3 23.3 35.7 58.8 80.6 96.7 4.4
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - - - - - - - - - 0.1 0.3 0.1 0.6 1.3 5.3 6.0 0.1
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 - - - - 0.1 - 0.1 - 0.2 0.8 1.2 3.2 5.4 12.7 20.2 33.3 43.5 56.5 2.1
  Leukemi C91-95 0.3 0.4 0.4 0.4 0.7 0.8 0.7 1.3 0.8 1.4 1.9 3.8 7.6 14.1 21.9 40.7 54.1 84.1 3.0
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - - - - - 0.1 0.3 0.7 0.2 1.2 3.0 10.7 18.2 33.0 0.5
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 - - - - - - - 0.1 - 0.2 0.3 0.5 0.7 1.1 3.4 6.1 6.1 12.0 0.3
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud - - - - - - - - - - - 0.1 - 0.1 0.6 0.5 0.4 - 0.0
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.