Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 25.3 12.3 13.1 25.1 39.1 62.8 97.4 148.4 234.2 387.6 562.7 709.2 1021 1236 1378 1629 1866 2212 266.6
Mun och svalg C00-14 - - 0.1 1.0 0.6 1.4 2.6 1.9 3.7 4.0 6.0 11.7 17.3 19.7 19.1 25.8 31.4 40.8 4.1
  Läpp C00 - - - - - - - - 0.2 0.1 0.5 - 0.9 1.9 1.7 4.5 7.5 9.5 0.3
  Tunga C02 - - - - 0.2 0.7 1.0 0.4 0.9 0.7 1.9 3.0 3.8 2.8 4.9 6.7 7.5 9.8 1.0
  Annan muncancer C03-06 - - - 0.1 0.1 0.1 0.6 0.3 0.6 1.2 1.3 3.1 5.8 7.9 6.3 9.4 11.1 12.9 1.2
  Spottkörtel C07-08 - - 0.1 0.8 0.2 0.5 1.0 0.8 0.5 0.8 0.8 1.2 1.6 1.8 2.7 2.2 2.9 6.8 0.6
  Svalg C01,C09-14 - - - 0.1 - 0.1 0.1 0.5 1.5 1.3 1.5 4.3 5.1 5.3 3.5 3.0 2.4 1.8 1.0
Matsmältningsorgan C15-26 0.5 0.3 1.4 1.9 2.6 3.2 5.4 11.3 20.0 31.8 63.1 86.7 141.8 206.8 286.2 383.4 476.6 595.5 38.4
  Matstrupe C15 - - - - - - - 0.1 0.5 0.7 0.9 2.5 5.3 7.3 7.4 14.0 16.2 20.0 1.1
  Magsäck C16 - - - - 0.4 0.4 1.1 1.5 2.1 3.9 6.2 9.0 14.3 19.6 26.3 30.0 41.2 65.1 3.8
  Tunntarm C17 - - - - - 0.1 0.4 0.5 0.5 1.1 1.9 2.5 3.4 4.7 5.7 5.6 6.9 9.5 0.9
  Tjocktarm C18 - - 1.0 1.6 1.6 2.0 2.4 4.7 7.7 11.8 22.4 30.3 48.3 65.9 96.7 142.0 171.1 189.7 13.5
  Ändtarm C19-20 - - - - 0.2 0.1 0.6 2.4 4.8 7.7 15.0 16.6 25.5 35.4 46.9 56.0 60.2 65.8 6.6
  Anus C21 - - - - 0.1 - 0.1 - 0.4 1.1 1.6 1.8 2.3 2.5 2.8 2.1 1.8 4.5 0.5
  Lever C22 0.5 0.3 0.1 0.1 - 0.2 - 0.1 0.9 1.3 3.0 3.5 7.9 11.5 17.5 25.5 35.0 40.6 2.2
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 - - - - - - 0.1 0.3 0.4 1.3 1.5 3.9 5.7 11.5 15.0 24.2 29.2 43.6 1.8
  Bukspottkörtel C25 - - 0.1 0.1 0.2 0.4 0.7 1.6 2.3 2.6 10.0 16.0 27.3 46.1 64.9 79.8 101.8 126.6 7.4
  Andra matsmältningsorgan C26 - - 0.1 - - - - 0.1 0.6 0.3 0.6 0.7 1.7 2.2 3.0 4.3 13.3 30.2 0.6
Andningsorgan C30-39 0.4 0.4 - 0.3 0.4 1.0 1.2 1.5 3.7 7.9 20.0 34.5 66.9 97.9 116.6 116.7 125.7 122.3 13.8
  Näsa, bihåla C30-31 - 0.1 - 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.2 0.4 0.5 0.7 1.6 1.3 0.9 1.1 2.4 2.3 0.3
  Struphuvud C32 - - - - - - - - 0.1 - 0.6 1.4 1.6 0.6 1.4 1.1 1.1 2.0 0.2
  Lunga, luftstrupe C33-34 0.1 0.1 - 0.1 0.1 0.7 0.6 1.3 3.2 7.3 18.8 31.7 63.2 95.3 113.4 112.0 119.3 109.6 13.0
  Mediastinum C38 0.3 0.1 - - 0.1 0.1 0.4 - - - - 0.3 - 0.2 0.5 0.9 1.5 4.3 0.2
Ben C40-41 0.4 0.4 0.6 0.8 0.2 0.5 0.5 0.4 0.6 0.2 1.2 0.8 0.7 1.3 0.6 0.9 2.4 1.6 0.6
Hudmelanom C43 - 0.4 0.6 2.7 4.3 11.5 13.3 18.3 22.0 25.0 28.9 26.9 33.7 51.4 48.5 51.9 60.2 73.7 13.9
Hud, ej-melanom C44 - - - 0.3 1.1 0.5 1.1 1.5 2.4 2.6 5.8 12.4 19.4 35.1 59.9 106.0 174.9 348.2 8.1
Mesoteliom C45 - - - 0.1 - - - 0.1 0.4 0.4 0.6 0.4 0.8 1.5 2.8 4.9 3.3 2.0 0.3
Autonoma nervsystemet C47 0.5 - 0.3 0.1 - 0.1 - 0.1 - - 0.1 0.2 0.2 0.1 0.2 - - 0.2 0.1
Bindvävnad C48-49 0.8 0.1 0.6 1.0 1.1 1.3 1.3 1.1 2.0 2.2 3.4 5.3 7.7 9.9 10.6 14.8 13.1 12.9 2.3
Bröst C50 - - - - 1.3 7.8 23.6 50.0 101.0 205.8 276.5 318.3 440.7 416.9 360.9 361.1 344.7 338.7 94.5
Kvinnliga könsorgan C51-58 0.3 0.4 0.6 1.0 5.4 8.9 14.5 21.2 27.9 33.0 54.0 84.2 114.0 151.2 181.3 188.1 181.3 181.3 29.6
  Livmoderhals C53 - - - - 2.6 5.0 9.9 13.5 11.3 6.7 6.2 5.5 4.6 6.9 7.9 8.6 9.1 8.4 4.4
  Livmoderkropp C54 - - - 0.1 0.1 0.2 1.1 2.9 6.5 11.9 25.4 45.0 66.6 84.9 101.4 102.6 89.2 73.7 13.5
  Annan cancer i livmodern C55,C58 - - - - - - 0.1 - - - 0.2 - 0.3 - 0.2 0.4 3.3 5.2 0.1
  Äggstock C56 0.1 0.4 0.6 0.9 2.4 3.0 2.7 3.4 8.2 11.7 16.5 26.1 29.9 42.2 48.2 48.3 44.1 50.8 8.4
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 0.1 - - - 0.2 0.6 0.6 1.4 2.0 2.6 5.7 7.6 12.6 17.2 23.6 28.1 35.6 43.1 3.2
Urinorgan C64-68 2.8 0.3 0.1 0.6 0.6 0.6 1.4 2.1 3.7 8.8 13.2 22.7 37.5 56.8 70.9 99.5 114.7 115.3 9.8
  Njure C64 2.7 0.3 0.1 0.4 0.6 0.2 1.1 1.3 2.9 7.3 9.0 14.7 24.4 33.7 42.7 61.8 56.9 53.3 6.3
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 0.1 - - 0.3 - 0.4 0.4 0.9 0.7 1.5 4.2 8.0 13.1 23.1 28.2 37.6 57.8 61.9 3.6
Öga C69 0.7 0.1 0.3 - - - - - 0.2 0.1 0.3 0.9 1.0 0.8 0.5 1.3 2.9 1.1 0.3
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 5.3 4.8 4.0 3.5 4.4 7.4 10.6 11.7 13.8 22.3 29.3 27.6 35.1 45.1 40.3 45.9 44.5 44.0 13.3
Sköldkörtel C73 - 0.1 0.7 3.0 5.1 10.1 11.8 15.4 15.7 18.7 20.8 18.5 19.8 20.1 16.1 19.5 15.7 10.9 9.1
Andra endokrina körtlar C74-75 2.2 0.3 0.1 - 0.6 0.2 0.4 0.1 0.4 0.3 0.3 0.8 0.9 1.3 0.6 0.4 0.9 0.9 0.6
Annan eller ospecifierad C76,C80 0.1 0.1 - 0.1 0.4 0.7 0.5 1.0 2.6 2.7 5.4 8.1 12.3 20.6 33.4 44.6 68.6 114.1 4.3
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 11.2 4.4 3.8 8.7 11.0 7.5 9.3 10.6 14.3 21.8 33.8 48.9 71.3 99.9 129.8 164.6 205.2 208.5 23.6
  Hodgkin lymfom C81 - - 0.8 5.3 6.2 3.1 4.3 2.5 1.3 1.3 1.2 1.4 1.4 2.2 2.8 3.2 4.0 2.0 2.2
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 1.5 0.6 0.7 1.3 2.1 2.4 2.9 3.9 7.0 10.4 18.5 26.2 37.3 50.1 57.2 71.7 83.0 79.9 9.9
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - - - - - 0.1 - 0.2 0.1 0.7 0.6 1.6 1.4 1.7 2.2 2.7 0.2
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 - - - - 0.1 0.2 - 0.1 1.0 2.1 5.1 6.2 10.1 16.0 23.0 30.3 33.4 27.7 2.7
  Leukemi C91-95 9.6 3.5 2.1 2.0 2.2 0.7 1.2 2.9 3.2 5.0 5.1 9.7 13.3 19.0 25.7 32.6 39.8 49.2 5.9
  Myelodysplastiska syndrom D46 0.1 0.3 - 0.1 - - 0.4 0.1 0.2 0.3 0.6 0.5 1.3 2.4 6.0 7.3 15.1 26.8 0.7
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 - 0.1 0.1 - 0.4 1.1 0.6 0.9 1.6 2.5 3.0 4.2 7.3 8.6 13.7 17.8 27.7 20.2 2.0
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 - - - - 0.1 - 2.3 2.1 8.4 18.5 35.6 25.6 43.8 40.7 24.6 17.0 11.1 10.4 8.4
  Förstadier till cancer i livmoderhals - - - 5.1 60.8 138.5 137.6 94.5 61.8 38.0 22.0 14.4 9.4 3.8 5.7 3.0 3.1 1.4 38.6
  Borderlinetumör i äggstock D39 0.1 - 0.1 0.8 3.3 4.7 4.5 7.2 6.5 7.5 9.4 10.5 10.0 9.2 7.2 7.5 7.1 8.6 4.1
  Basaliom i hud 0.1 - 0.6 0.6 2.3 5.6 14.5 24.7 52.3 78.0 111.5 159.4 237.9 359.1 477.3 622.6 759.5 831.7 66.9
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.