Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 15392 89.8 2.7 3.0 1.1 3.5
Mun och svalg C00-14 243 96.8 1.2 0.5 0.3 1.2
  Läpp C00 29 98.6 - 0.7 0.7 -
  Tunga C02 57 98.6 - - 0.7 0.7
  Annan muncancer C03-06 78 97.9 - 0.3 0.3 1.5
  Spottkörtel C07-08 32 88.8 6.3 2.5 - 2.5
  Svalg C01,C09-14 48 97.1 1.7 - - 1.3
Matsmältningsorgan C15-26 2771 80.9 2.9 7.8 2.2 6.1
  Matstrupe C15 88 93.4 0.2 1.6 2.5 2.3
  Magsäck C16 266 93.7 0.6 1.5 1.3 2.9
  Tunntarm C17 55 91.3 0.4 3.3 1.8 3.3
  Tjocktarm C18 957 94.8 0.2 1.9 0.6 2.4
  Ändtarm C19-20 428 96.7 - 1.0 0.7 1.5
  Anus C21 30 97.3 1.4 - 0.7 0.7
  Lever C22 170 69.9 4.2 15.1 3.2 7.6
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 154 58.6 8.6 14.6 3.5 14.7
  Bukspottkörtel C25 565 49.2 9.8 22.8 5.0 13.1
  Andra matsmältningsorgan C26 59 38.9 2.7 17.4 10.2 30.7
Andningsorgan C30-39 921 68.6 13.4 9.2 2.5 6.2
  Näsa, bihåla C30-31 17 96.5 - 1.2 1.2 1.2
  Struphuvud C32 14 97.1 - 1.4 - 1.4
  Lunga, luftstrupe C33-34 871 68.3 14.1 9.2 2.6 5.8
  Mediastinum C38 9 29.8 8.5 36.2 - 25.5
Ben C40-41 20 89.0 - 5.0 1.0 5.0
Hudmelanom C43 659 99.8 0.1 - - 0.1
Hud, ej-melanom C44 801 99.8 0.0 0.0 0.0 0.1
Mesoteliom C45 21 98.1 1.9 - - -
Autonoma nervsystemet C47 3 100.0 - - - -
Bindvävnad C48-49 120 96.5 1.3 0.3 0.5 1.3
Bröst C50 4826 99.3 0.2 0.1 0.1 0.3
Kvinnliga könsorgan C51-58 1685 94.4 1.7 1.4 0.8 1.7
  Livmoderhals C53 159 98.0 0.6 0.4 0.8 0.3
  Livmoderkropp C54 830 99.0 0.1 0.3 0.2 0.5
  Annan cancer i livmodern C55,C58 9 36.2 4.3 14.9 14.9 29.8
  Äggstock C56 465 87.5 4.3 3.5 1.2 3.5
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 222 91.2 3.1 1.5 1.9 2.3
Urinorgan C64-68 674 89.6 1.0 4.0 1.2 4.1
  Njure C64 396 86.9 0.6 5.8 1.7 5.0
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 277 93.6 1.6 1.4 0.6 2.7
Öga C69 14 72.1 2.9 7.4 11.8 5.9
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 577 88.5 - 5.0 0.8 5.8
Sköldkörtel C73 348 97.0 2.2 0.2 0.2 0.4
Andra endokrina körtlar C74-75 16 87.7 - 3.7 1.2 7.4
Annan eller ospecifierad C76,C80 351 53.2 11.5 14.4 5.5 15.5
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 1343 78.4 7.9 1.1 2.0 10.6
  Hodgkin lymfom C81 64 99.4 0.3 - - 0.3
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 592 97.4 0.5 0.2 0.3 1.7
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 14 81.4 2.9 2.9 2.9 10.0
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 191 64.0 10.1 5.1 4.5 16.3
  Leukemi C91-95 284 62.6 18.9 0.6 2.9 15.0
  Myelodysplastiska syndrom D46 64 27.5 17.5 1.3 3.4 50.3
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 134 62.8 13.9 0.4 4.5 18.4
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 394 99.9 - - - 0.1
  Förstadier till cancer i livmoderhals 998 100.0 - - - -
  Borderlinetumör i äggstock D39 162 96.4 - 0.9 0.1 2.6
  Basaliom i hud 4579 100.0 - - 0.0 -
1 Preferensordningen för diagnosernas verifikationsmetod är:
 1. Histologisk undersökning (inklusive obduktion, och vid leukemi undersökning av benmärg och blod)
 2. Cytologisk undersökning
 3. Kirurgi (inklusive endoskopi), obduktion utan histologisk verifikation, röntgen och specifika laboratoriefynd
 4. Klinisk undersökning
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.