Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 1.3 1.3 2.7 3.2 2.8 7.6 8.5 12.9 21.9 46.2 87.0 211.5 347.4 629.4 929.1 1299 1861 2680 106.9
Mun och svalg C00-14 - - - - - - - - 2.3 1.6 3.0 7.3 16.3 14.3 22.3 11.9 19.2 38.7 2.6
  Läpp C00 - - - - - - - - - - - - - - - - - 5.5 0.0
  Tunga C02 - - - - - - - - 1.2 - - 2.0 4.1 1.7 5.2 2.0 3.2 - 0.5
  Annan muncancer C03-06 - - - - - - - - - 1.1 0.6 0.7 5.4 3.4 7.9 2.0 6.4 11.1 0.7
  Spottkörtel C07-08 - - - - - - - - 0.6 0.5 - 1.3 0.7 1.7 2.6 2.0 3.2 11.1 0.3
  Svalg C01,C09-14 - - - - - - - - 0.6 - 2.4 3.3 6.1 7.6 6.6 5.9 6.4 11.1 1.0
Matsmältningsorgan C15-26 - - - - - - 0.6 4.1 7.5 17.0 28.0 75.8 113.1 207.3 274.3 370.3 576.6 740.4 32.7
  Matstrupe C15 - - - - - - - - - 1.6 4.3 10.0 11.5 21.1 17.1 21.8 28.8 60.8 2.8
  Magsäck C16 - - - - - - 0.6 1.8 1.2 3.8 2.4 11.3 12.2 27.8 35.4 43.6 70.5 66.3 4.2
  Tunntarm C17 - - - - - - - - - - - 2.0 3.4 5.1 5.2 5.9 22.4 22.1 0.8
  Tjocktarm C18 - - - - - - - - 0.6 3.3 5.5 12.6 23.0 21.1 44.6 69.3 137.7 165.8 5.7
  Ändtarm C19-20 - - - - - - - - 2.9 2.7 3.0 5.3 11.5 26.1 39.4 45.5 57.7 99.5 4.0
  Anus C21 - - - - - - - - - - - - 1.4 0.8 1.3 2.0 - - 0.1
  Lever C22 - - - - - - - 1.2 0.6 2.2 4.9 10.0 18.3 32.9 36.7 49.5 64.1 105.0 4.7
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 - - - - - - - 0.6 - 0.5 0.6 4.7 2.0 4.2 7.9 17.8 32.0 60.8 1.3
  Bukspottkörtel C25 - - - - - - - 0.6 0.6 2.7 6.7 20.0 28.4 61.5 84.0 106.9 153.8 127.1 8.5
  Andra matsmältningsorgan C26 - - - - - - - - 1.7 - 0.6 - 1.4 6.7 2.6 7.9 9.6 33.2 0.7
Andningsorgan C30-39 - - - - - 0.7 1.2 0.6 1.2 8.2 23.7 59.2 113.1 197.2 270.3 305.0 378.0 491.7 27.5
  Näsa, bihåla C30-31 - - - - - - - - - 0.5 1.2 - - 3.4 3.9 - - 16.6 0.4
  Struphuvud C32 - - - - - - 0.6 - - 0.5 0.6 0.7 2.7 5.9 2.6 9.9 6.4 5.5 0.6
  Lunga, luftstrupe C33-34 - - - - - 0.7 0.6 0.6 1.2 7.1 21.3 58.5 110.4 186.2 262.4 289.1 365.2 469.6 26.3
  Mediastinum C38 - - - - - - - - - - 0.6 - - 0.8 - - 6.4 - 0.1
Ben C40-41 - - - 1.9 - - 0.6 - - 0.5 - 1.3 - 0.8 - - 3.2 - 0.3
Hudmelanom C43 - - - - - - - 0.6 1.7 2.2 4.3 6.0 8.1 11.8 13.1 27.7 44.8 33.2 2.3
Hud, ej-melanom C44 - - - - - - - - - - - - 1.4 0.8 1.3 4.0 - 22.1 0.3
Mesoteliom C45 - - - - - - - - - - - 2.0 5.4 11.0 24.9 31.7 25.6 22.1 1.7
Autonoma nervsystemet C47 - - - - - - 0.6 - - - - - - - - - - - 0.0
Bindvävnad C48-49 - - - 0.6 - - - 0.6 0.6 0.5 1.2 0.7 0.7 4.2 1.3 7.9 16.0 16.6 0.7
Bröst C50 - - - - - - - - - - - - - 0.8 1.3 - 3.2 - 0.1
Manliga könsorgan C60-63 - - - - - 3.5 - 0.6 - 1.6 4.9 9.3 22.3 57.3 126.0 188.1 349.2 640.9 13.0
  Prostata C61 - - - - - - - - - 1.1 4.9 8.6 21.0 56.5 124.7 188.1 346.0 640.9 12.5
  Testikel C62 - - - - - 3.5 - - - - - - - - - - - - 0.3
  Andra manliga könsorgan C60,C63 - - - - - - - 0.6 - 0.5 - 0.7 1.4 0.8 1.3 - 3.2 - 0.2
Urinorgan C64-68 - - - - - 0.7 - 0.6 1.2 3.3 4.3 9.3 19.0 32.9 57.7 110.9 141.0 254.2 6.9
  Njure C64 - - - - - 0.7 - 0.6 1.2 3.3 3.0 3.3 14.9 21.9 21.0 55.5 64.1 77.4 3.6
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 - - - - - - - - - - 1.2 6.0 4.1 11.0 36.7 55.5 76.9 176.8 3.3
Öga C69 - - - - - - - - - 0.5 - 0.7 - 1.7 5.2 4.0 - 5.5 0.3
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 1.3 1.3 2.7 - 1.4 1.4 3.0 2.9 4.6 3.3 7.9 14.6 15.6 16.0 22.3 31.7 48.1 38.7 4.9
Sköldkörtel C73 - - - - - - - - - 0.5 - 2.7 2.7 2.5 - 4.0 - 11.1 0.4
Andra endokrina körtlar C74-75 - - - - 0.7 - 1.2 - - 0.5 - 0.7 0.7 - - - 3.2 - 0.2
Annan eller ospecifierad C76,C80 - - - - - - - - 0.6 1.1 1.8 5.3 8.1 17.7 24.9 27.7 48.1 71.8 2.6
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 - - - 0.6 0.7 1.4 1.2 2.9 2.3 4.9 7.9 16.6 21.0 53.1 84.0 174.3 205.0 292.8 10.3
  Hodgkin lymfom C81 - - - - - - 0.6 - - - - 0.7 1.4 3.4 1.3 2.0 6.4 - 0.3
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 - - - 0.6 - 0.7 0.6 0.6 1.2 2.2 3.0 7.3 9.5 16.0 30.2 63.4 86.5 143.7 4.1
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - - - - - - - - - - - 0.8 1.3 2.0 3.2 5.5 0.1
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 - - - - - - - - - 1.1 1.8 2.7 4.1 16.0 24.9 31.7 41.6 38.7 2.1
  Leukemi C91-95 - - - - 0.7 0.7 - 1.8 1.2 1.1 1.2 4.7 6.1 15.2 21.0 55.5 48.1 77.4 2.9
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - - - - - - 1.2 0.7 - 0.8 1.3 17.8 16.0 11.1 0.5
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 - - - - - - - 0.6 - 0.5 0.6 0.7 - 0.8 3.9 2.0 3.2 16.6 0.3
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.