Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 24.7 10.7 12.5 30.0 42.0 57.5 111.6 154.4 250.1 389.5 595.8 765.5 1098 1391 1532 1809 1988 2271 286.3
Mun och svalg C00-14 - - - 2.7 - 0.7 1.2 1.8 3.5 3.3 7.9 13.1 19.0 18.1 18.7 17.6 38.5 27.6 4.0
  Läpp C00 - - - - - - - - - - 0.6 - 1.2 0.8 2.2 2.9 11.6 10.6 0.3
  Tunga C02 - - - - - - 0.6 0.6 0.6 - 3.6 5.6 4.3 1.5 4.4 5.9 5.8 4.3 0.9
  Annan muncancer C03-06 - - - - - - - - - 1.7 1.8 1.9 6.8 11.3 7.7 4.4 17.3 10.6 1.2
  Spottkörtel C07-08 - - - 2.7 - 0.7 0.6 0.6 1.2 0.6 1.8 0.6 - 2.3 1.1 2.9 3.9 2.1 0.7
  Svalg C01,C09-14 - - - - - - - 0.6 1.7 1.1 - 5.0 6.8 2.3 3.3 1.5 - - 0.8
Matsmältningsorgan C15-26 0.7 - 0.7 2.7 3.2 1.5 5.0 8.9 22.2 35.3 75.5 96.2 149.2 219.6 311.6 404.7 473.8 582.8 40.8
  Matstrupe C15 - - - - - - - - 0.6 1.7 0.6 3.7 6.8 11.3 12.1 5.9 21.2 14.9 1.4
  Magsäck C16 - - - - - - 0.6 0.6 3.5 1.1 6.0 9.4 16.0 17.4 21.9 33.7 30.8 70.2 3.5
  Tunntarm C17 - - - - - 0.7 0.6 1.2 - 1.1 4.8 2.5 3.1 7.5 8.8 2.9 1.9 8.5 1.2
  Tjocktarm C18 - - 0.7 2.7 3.2 - 3.1 5.4 8.7 13.2 27.8 33.1 48.5 70.2 106.4 154.0 200.3 185.0 14.7
  Ändtarm C19-20 - - - - - - 0.6 1.8 6.4 11.6 20.5 16.9 27.6 36.2 51.6 55.7 59.7 48.9 7.2
  Anus C21 - - - - - - - - 0.6 - 3.0 1.9 2.5 2.3 6.6 2.9 3.9 8.5 0.6
  Lever C22 0.7 - - - - 0.7 - - - 2.2 2.4 1.9 7.4 14.3 16.5 35.2 30.8 25.5 2.2
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 - - - - - - - - - 1.1 1.2 1.9 3.7 15.1 9.9 19.1 21.2 40.4 1.5
  Bukspottkörtel C25 - - - - - - - - 1.7 3.3 7.9 23.7 30.7 43.0 73.5 90.9 90.5 157.4 7.8
  Andra matsmältningsorgan C26 - - - - - - - - 0.6 - 1.2 1.2 3.1 2.3 4.4 4.4 13.5 23.4 0.7
Andningsorgan C30-39 0.7 1.3 - - 1.6 - 0.6 0.6 4.7 9.4 23.6 43.1 79.2 117.7 125.1 152.5 171.4 155.3 16.5
  Näsa, bihåla C30-31 - 0.7 - - 0.8 - - - - 0.6 1.2 1.2 1.2 1.5 - 2.9 1.9 10.6 0.5
  Struphuvud C32 - - - - - - - - - - 0.6 3.1 3.1 - - 1.5 - 4.3 0.3
  Lunga, luftstrupe C33-34 0.7 0.7 - - 0.8 - 0.6 0.6 4.7 8.3 21.8 36.8 74.3 116.2 122.9 145.2 163.7 136.1 15.5
  Mediastinum C38 - - - - - - - - - - - 0.6 - - 2.2 - 3.9 - 0.1
Ben C40-41 - 0.7 - 0.7 - - 0.6 1.2 0.6 - 1.2 1.2 0.6 1.5 - - - - 0.5
Hudmelanom C43 - 0.7 0.7 2.7 4.0 14.6 23.6 22.6 35.6 30.9 39.9 33.1 44.8 67.2 61.4 68.9 65.5 87.2 18.4
Hud, ej-melanom C44 - - - - 1.6 0.7 1.2 3.6 1.7 2.8 4.8 16.2 22.1 52.8 63.6 114.4 181.1 346.7 9.2
Mesoteliom C45 - - - - - - - - 0.6 - 0.6 1.9 0.6 1.5 3.3 11.7 5.8 - 0.4
Autonoma nervsystemet C47 1.3 - - - - - - 0.6 - - - 0.6 - - - - - - 0.2
Bindvävnad C48-49 1.3 - 0.7 1.3 0.8 1.5 1.2 1.2 1.7 3.3 6.0 6.9 6.8 15.8 14.3 14.7 9.6 10.6 2.8
Bröst C50 - - - - 2.4 8.0 24.8 50.1 110.2 190.9 275.5 335.3 459.8 461.8 423.5 365.1 391.0 365.8 98.7
Kvinnliga könsorgan C51-58 - - 2.1 0.7 3.2 8.0 14.9 20.3 21.0 32.5 55.0 73.1 116.0 150.9 170.1 190.6 181.1 180.8 28.4
  Livmoderhals C53 - - - - 0.8 7.3 11.8 11.9 7.6 3.9 4.8 7.5 6.8 7.5 3.3 7.3 9.6 4.3 4.0
  Livmoderkropp C54 - - - - - - 0.6 3.6 4.7 10.5 26.6 35.0 57.1 80.7 96.6 107.0 73.2 82.9 12.4
  Annan cancer i livmodern C55,C58 - - - - - - - - - - 0.6 - 1.2 - - - 1.9 - 0.1
  Äggstock C56 - - 2.1 0.7 2.4 - 2.5 3.6 5.8 13.8 13.9 24.4 29.5 40.0 39.5 46.9 55.9 40.4 7.8
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 - - - - - 0.7 - 1.2 2.9 4.4 9.1 6.2 21.5 22.6 30.7 29.3 40.4 53.2 4.2
Urinorgan C64-68 5.3 - - - 1.6 0.7 0.6 1.2 3.5 4.4 12.7 20.6 36.2 65.6 79.0 111.4 144.5 112.7 10.3
  Njure C64 5.3 - - - 1.6 - 0.6 1.2 2.9 4.4 9.1 13.7 25.2 37.0 45.0 64.5 73.2 59.6 6.6
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 - - - - - 0.7 - - 0.6 - 3.6 6.9 11.1 28.7 34.0 46.9 71.3 53.2 3.6
Öga C69 0.7 - 0.7 - - - - - - - 0.6 - 1.8 0.8 - 2.9 - 2.1 0.3
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 1.3 5.3 4.9 4.7 5.5 5.8 9.3 13.1 12.2 27.0 32.0 29.3 39.9 55.1 45.0 76.2 36.6 57.4 14.3
Sköldkörtel C73 - 0.7 - 4.0 5.5 6.6 14.9 17.3 15.7 24.8 18.1 22.5 25.8 31.7 19.7 27.9 15.4 8.5 10.3
Andra endokrina körtlar C74-75 3.3 - - - 1.6 - - - 0.6 0.6 1.2 0.6 0.6 3.0 1.1 - 1.9 - 0.8
Annan eller ospecifierad C76,C80 - - - 0.7 - 0.7 1.9 1.8 1.7 1.1 2.4 7.5 12.3 18.9 26.3 45.5 67.4 102.1 3.8
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 10.0 2.0 2.8 10.0 11.1 8.7 11.8 10.1 14.6 23.2 38.7 64.3 83.5 109.4 169.0 205.3 204.2 231.8 26.5
  Hodgkin lymfom C81 - - 0.7 6.7 4.0 2.2 3.1 0.6 1.2 0.6 1.2 1.2 2.5 0.8 2.2 4.4 3.9 - 1.8
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 2.0 0.7 1.4 0.7 3.2 2.2 2.5 3.6 7.0 8.3 17.5 31.2 41.7 55.1 77.9 90.9 96.3 93.6 11.1
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - - - - - 0.6 - 0.6 - 1.9 1.2 1.5 4.4 4.4 1.9 2.1 0.4
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 - - - - - - - - - 3.3 7.9 10.6 11.7 15.1 26.3 41.1 50.1 23.4 3.2
  Leukemi C91-95 8.0 1.3 0.7 2.7 3.2 0.7 3.1 4.2 4.1 6.6 6.0 10.6 16.6 20.4 36.2 35.2 23.1 59.6 6.3
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - - 1.2 0.6 0.6 0.6 0.6 1.2 3.1 3.0 7.7 4.4 13.5 27.6 0.9
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 - - - - 0.8 3.6 1.9 0.6 1.7 3.3 5.4 7.5 6.8 13.6 14.3 24.9 15.4 25.5 2.8
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 - - - - - - 1.9 4.2 8.7 22.1 30.8 21.2 39.9 41.5 28.5 17.6 3.9 14.9 8.3
  Förstadier till cancer i livmoderhals - - - 4.0 58.6 142.7 125.8 88.8 61.2 29.8 16.3 10.0 6.8 3.0 5.5 1.5 1.9 - 36.5
  Borderlinetumör i äggstock D39 - - 0.7 - 1.6 3.6 2.5 4.2 4.1 7.2 7.3 6.9 10.4 9.8 5.5 2.9 3.9 12.8 3.1
  Basaliom i hud - - 0.7 0.7 1.6 3.6 13.6 26.8 56.5 101.0 133.5 174.2 279.3 427.8 570.5 655.5 874.5 903.9 76.9
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.