Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 2479 91.4 3.5 2.2 0.7 2.2
Mun och svalg C00-14 35 96.5 1.2 0.6 0.6 1.2
  Läpp C00 4 100.0 - - - -
  Tunga C02 8 95.0 - - 2.5 2.5
  Annan muncancer C03-06 12 98.3 - - - 1.7
  Spottkörtel C07-08 5 95.7 - 4.3 - -
  Svalg C01,C09-14 6 93.8 6.3 - - -
Matsmältningsorgan C15-26 406 83.5 4.8 6.2 1.7 3.7
  Matstrupe C15 14 95.7 - 1.4 - 2.9
  Magsäck C16 35 94.9 0.6 0.6 1.1 2.8
  Tunntarm C17 10 93.8 - 2.1 - 4.2
  Tjocktarm C18 145 96.7 0.4 1.1 0.4 1.4
  Ändtarm C19-20 66 97.9 - 1.5 0.3 0.3
  Anus C21 6 96.7 - - 3.3 -
  Lever C22 22 75.7 3.6 12.6 3.6 4.5
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 17 65.9 11.8 10.6 3.5 8.2
  Bukspottkörtel C25 83 48.7 18.9 19.9 4.3 8.2
  Andra matsmältningsorgan C26 8 55.3 2.6 10.5 5.3 26.3
Andningsorgan C30-39 161 65.5 18.8 8.6 1.4 5.8
  Näsa, bihåla C30-31 4 89.5 - 5.3 5.3 -
  Struphuvud C32 3 92.9 - 7.1 - -
  Lunga, luftstrupe C33-34 152 64.8 19.7 8.4 1.3 5.8
  Mediastinum C38 1 40.0 40.0 - - 20.0
Ben C40-41 3 100.0 - - - -
Hudmelanom C43 137 100.0 - - - -
Hud, ej-melanom C44 110 100.0 - - - -
Mesoteliom C45 4 100.0 - - - -
Autonoma nervsystemet C47 1 100.0 - - - -
Bindvävnad C48-49 21 96.3 2.8 - - 0.9
Bröst C50 807 99.7 0.1 0.0 0.0 0.1
Kvinnliga könsorgan C51-58 247 94.9 2.6 1.0 0.5 1.1
  Livmoderhals C53 25 97.6 1.6 - 0.8 -
  Livmoderkropp C54 114 98.8 - 0.5 0.2 0.5
  Annan cancer i livmodern C55,C58 1 100.0 - - - -
  Äggstock C56 66 89.7 6.0 1.5 0.9 1.8
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 40 90.5 5.0 2.0 0.5 2.0
Urinorgan C64-68 101 90.9 2.0 3.4 0.8 3.0
  Njure C64 61 87.5 1.6 5.3 1.3 4.3
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 40 96.0 2.5 0.5 - 1.0
Öga C69 2 70.0 - 20.0 - 10.0
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 105 94.3 - 2.5 1.0 2.3
Sköldkörtel C73 69 98.0 1.7 0.3 - -
Andra endokrina körtlar C74-75 4 94.7 - - - 5.3
Annan eller ospecifierad C76,C80 42 57.1 17.0 12.3 2.8 10.8
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 225 83.4 7.9 0.8 1.6 6.2
  Hodgkin lymfom C81 9 100.0 - - - -
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 100 97.6 0.4 0.2 0.2 1.6
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 4 94.4 - - 5.6 -
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 33 79.3 5.5 4.3 3.7 7.3
  Leukemi C91-95 47 67.4 21.0 - 2.6 9.0
  Myelodysplastiska syndrom D46 9 38.3 17.0 - 6.4 38.3
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 24 71.4 17.6 0.8 0.8 9.2
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 63 100.0 - - - -
  Förstadier till cancer i livmoderhals 170 100.0 - - - -
  Borderlinetumör i äggstock D39 21 97.2 - 1.9 - 0.9
  Basaliom i hud 745 100.0 - - - -
1 Preferensordningen för diagnosernas verifikationsmetod är:
 1. Histologisk undersökning (inklusive obduktion, och vid leukemi undersökning av benmärg och blod)
 2. Cytologisk undersökning
 3. Kirurgi (inklusive endoskopi), obduktion utan histologisk verifikation, röntgen och specifika laboratoriefynd
 4. Klinisk undersökning
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.