Prostata 682 27.2 79.1
Lunga, luftstrupe 236 9.4 27.4
Urinblåsa och urinvägar3 160 6.4 18.4
Tjocktarm 146 5.8 18.2
Hudmelanom 140 5.6 19.0
Non-Hodgkin lymfom 118 4.7 14.6
Hud, ej-melanom2 108 4.3 11.3
Ändtarm 97 3.9 11.5
Bukspottkörtel 79 3.2 9.1
Njure 79 3.2 10.4
Alla cancerformer2 2505 100.0 308.2
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 Med undantag för hudens basalcellscancer.
3 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.