Lunga, luftstrupe 178 20.9 20.4
Prostata 103 12.1 11.0
Bukspottkörtel 80 9.4 8.9
Lever 43 5.1 4.7
Tjocktarm 42 4.9 5.0
Hjärna, centrala nervsystemet 41 4.8 5.7
Magsäck 39 4.6 4.5
Leukemi 29 3.4 3.2
Non-Hodgkin lymfom 28 3.3 2.8
Matstrupe 27 3.2 3.2
Alla cancerformer2 850 100.0 97.5
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 Med undantag för hudens basalcellscancer.