Bröst 838 32.0 99.4
Tjocktarm 157 6.0 15.1
Lunga, luftstrupe 156 6.0 15.1
Hudmelanom 126 4.8 15.9
Livmoderkropp 115 4.4 11.5
Hud, ej-melanom2 110 4.2 8.8
Sköldkörtel 99 3.8 13.9
Hjärna, centrala nervsystemet 92 3.5 12.4
Non-Hodgkin lymfom 89 3.4 9.4
Bukspottkörtel 86 3.3 7.7
Alla cancerformer2 2621 100.0 291.4
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 Med undantag för hudens basalcellscancer.