Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 257 994 1591 2300
Mun och svalg C00-14 7 28 41 56
  Läpp C00 0 1 3 7
  Tunga C02 2 4 6 9
  Annan muncancer C03-06 2 9 12 14
  Spottkörtel C07-08 1 2 3 7
  Svalg C01,C09-14 3 11 16 19
Matsmältningsorgan C15-26 43 140 204 279
  Matstrupe C15 3 6 8 8
  Magsäck C16 5 12 17 27
  Tunntarm C17 1 5 8 9
  Tjocktarm C18 16 57 86 119
  Ändtarm C19-20 11 41 63 88
  Anus C21 0 2 2 3
  Lever C22 3 7 8 9
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 1 2 3 4
  Bukspottkörtel C25 3 8 9 10
  Andra matsmältningsorgan C26 0 1 1 1
Andningsorgan C30-39 19 44 57 73
  Näsa, bihåla C30-31 0 2 3 4
  Struphuvud C32 2 7 10 16
  Lunga, luftstrupe C33-34 16 35 43 52
  Mediastinum C38 0 0 1 1
Ben C40-41 1 3 4 10
Hudmelanom C43 18 73 116 171
Hud, ej-melanom C44 11 52 76 101
Mesoteliom C45 1 2 2 3
Autonoma nervsystemet C47 - 1 1 3
Bindvävnad C48-49 2 6 11 22
Bröst C50 0 2 4 5
Manliga könsorgan C60-63 83 368 642 876
  Prostata C61 75 336 587 778
  Testikel C62 8 30 51 91
  Andra manliga könsorgan C60,C63 0 3 4 7
Urinorgan C64-68 25 99 148 217
  Njure C64 9 37 54 82
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 16 61 93 135
Öga C69 - 2 3 9
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 9 40 68 128
Sköldkörtel C73 3 13 22 38
Andra endokrina körtlar C74-75 - 2 3 5
Annan eller ospecifierad C76,C80 4 7 8 11
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 31 112 183 292
  Hodgkin lymfom C81 2 12 21 44
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 13 49 79 125
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 1 2 3 3
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 4 13 16 19
  Leukemi C91-95 9 28 50 84
  Myelodysplastiska syndrom D46 0 1 1 1
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 2 8 13 17
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud 70 345 556 834
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.