Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 719 750 805 854 881 1034 1203 1341 1414 1521 1569
Mun och svalg C00-14 18 16 18 18 22 31 31 36 44 58 50
  Läpp C00 4 4 4 4 4 5 3 3 2 3 5
  Tunga C02 3 2 2 3 3 6 5 6 6 16 8
  Annan muncancer C03-06 3 2 4 3 3 6 7 10 12 11 10
  Spottkörtel C07-08 1 3 3 2 2 3 3 4 2 2 4
  Svalg C01,C09-14 7 5 6 7 10 11 13 13 22 26 23
Matsmältningsorgan C15-26 188 204 217 225 208 216 227 258 285 284 347
  Matstrupe C15 11 12 10 11 12 15 17 15 22 22 28
  Magsäck C16 69 68 64 54 40 38 30 30 25 20 35
  Tunntarm C17 1 2 4 4 4 3 3 7 5 7 16
  Tjocktarm C18 32 38 44 49 53 58 62 71 79 72 92
  Ändtarm C19-20 25 22 32 32 34 39 42 44 45 57 59
  Anus C21 - - 0 0 1 1 2 2 4 3 2
  Lever C22 13 18 21 25 19 21 24 32 41 30 37
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 5 3 8 7 6 6 8 6 8 11 15
  Bukspottkörtel C25 31 39 32 42 38 35 37 48 52 58 50
  Andra matsmältningsorgan C26 1 3 2 2 1 1 1 3 3 4 13
Andningsorgan C30-39 244 236 234 209 186 172 174 174 180 173 174
  Näsa, bihåla C30-31 3 4 2 1 2 1 2 2 2 2 3
  Struphuvud C32 23 17 16 15 13 14 11 12 12 14 12
  Lunga, luftstrupe C33-34 217 214 215 191 171 156 160 156 162 154 157
  Mediastinum C38 2 1 1 2 1 1 0 2 2 2 2
Ben C40-41 3 4 3 3 1 2 3 1 3 4 3
Hudmelanom C43 14 11 18 22 27 29 34 50 76 90 87
Hud, ej-melanom C44 10 8 10 16 25 32 33 50 71 77 75
Mesoteliom C45 2 2 4 7 8 7 9 10 13 2 5
Autonoma nervsystemet C47 1 1 0 0 0 0 - 0 0 1 1
Bindvävnad C48-49 4 6 4 5 8 7 9 9 10 8 6
Bröst C50 1 1 1 1 2 1 1 2 3 4 1
Manliga könsorgan C60-63 78 91 116 130 169 271 408 472 393 478 440
  Prostata C61 72 83 111 122 157 258 393 455 371 448 402
  Testikel C62 5 6 4 6 9 11 12 15 19 27 33
  Andra manliga könsorgan C60,C63 1 2 1 2 3 2 2 2 2 3 5
Urinorgan C64-68 58 69 71 89 96 103 95 92 121 127 131
  Njure C64 25 29 29 39 40 40 39 33 48 42 43
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 33 40 42 51 55 62 56 59 73 85 88
Öga C69 2 2 4 2 3 2 3 2 2 2 3
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 22 18 24 32 30 36 41 39 47 48 49
Sköldkörtel C73 3 6 5 7 6 10 6 10 11 12 10
Andra endokrina körtlar C74-75 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2
Annan eller ospecifierad C76,C80 11 13 11 13 12 21 26 25 21 14 30
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 59 64 64 74 78 91 102 111 133 137 155
  Hodgkin lymfom C81 8 8 6 5 5 6 7 7 10 9 10
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 15 20 24 29 30 44 50 52 58 55 73
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 0 0 0 0 - 1 1 1 2 1 2
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 8 8 7 11 13 11 11 14 15 22 19
  Leukemi C91-95 23 23 23 24 23 23 28 27 33 34 33
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - 0 1 1 4 6 1 4
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 5 4 3 5 6 6 4 6 9 15 14
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud 62 84 119 149 174 215 267 356 442 490 412
1 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.