Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 25.4 21.0 15.8 36.9 43.3 65.7 70.7 78.0 119.3 207.2 378.9 766.3 1293 1956 2499 3038 3365 4263 325.6
Mun och svalg C00-14 - 1.5 - 1.4 - 0.7 2.2 3.6 5.1 8.7 22.5 44.2 52.4 62.0 75.6 74.0 61.9 49.8 11.2
  Läpp C00 - - - 1.4 - - - - - - - 2.4 2.4 3.0 9.2 6.4 - 14.2 0.7
  Tunga C02 - - - - - - 0.7 1.8 1.0 1.0 5.4 7.2 7.3 7.4 18.3 12.9 9.5 7.1 1.9
  Annan muncancer C03-06 - - - - - - - - - 2.9 4.3 17.9 18.3 11.8 13.7 16.1 23.8 21.4 2.9
  Spottkörtel C07-08 - 1.5 - - - 0.7 0.7 0.9 2.0 1.0 3.2 - - 1.5 - - - 7.1 0.7
  Svalg C01,C09-14 - - - - - - 0.7 0.9 2.0 3.9 9.7 16.7 24.4 38.4 34.4 38.6 28.6 - 4.9
Matsmältningsorgan C15-26 - 1.5 - 4.1 4.6 4.4 5.2 9.0 22.4 42.4 75.1 165.0 236.4 406.0 490.2 682.3 790.2 911.0 63.1
  Matstrupe C15 - - - - - - 0.7 - 1.0 3.9 6.4 16.7 34.1 38.4 25.2 41.8 19.0 42.7 5.1
  Magsäck C16 - - - - - 0.7 0.7 1.8 2.0 6.7 5.4 15.5 20.7 23.6 32.1 57.9 119.0 64.1 5.3
  Tunntarm C17 - - - - - - - 0.9 - 4.8 2.1 1.2 8.5 13.3 6.9 16.1 19.0 - 1.6
  Tjocktarm C18 - 1.5 - 4.1 3.7 3.7 1.5 3.6 10.2 9.6 20.4 33.5 46.3 107.8 128.3 196.3 242.8 284.7 17.2
  Ändtarm C19-20 - - - - 0.9 - 0.7 1.8 2.0 7.7 19.3 27.5 47.5 81.2 89.3 115.9 100.0 113.9 11.2
  Anus C21 - - - - - - - - 1.0 1.0 2.1 2.4 3.7 3.0 - 3.2 - - 0.6
  Lever C22 - - - - - - 0.7 - 5.1 2.9 6.4 28.7 31.7 36.9 66.4 96.6 109.5 142.3 7.9
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 - - - - - - - - - - 1.1 7.2 - 17.7 22.9 22.5 42.8 35.6 1.9
  Bukspottkörtel C25 - - - - - - 0.7 0.9 1.0 5.8 10.7 32.3 40.2 78.2 107.7 115.9 119.0 177.9 11.1
  Andra matsmältningsorgan C26 - - - - - - - - - - 1.1 - 3.7 5.9 11.5 16.1 19.0 49.8 1.1
Andningsorgan C30-39 - - - - 0.9 0.7 0.7 3.6 5.1 12.5 29.0 88.5 151.1 271.6 384.9 415.2 385.6 548.0 37.1
  Näsa, bihåla C30-31 - - - - - - - 0.9 2.0 1.0 - - 1.2 - 6.9 6.4 4.8 - 0.5
  Struphuvud C32 - - - - - 0.7 - 0.9 1.0 1.9 1.1 12.0 14.6 23.6 20.6 22.5 28.6 14.2 3.0
  Lunga, luftstrupe C33-34 - - - - - - 0.7 1.8 1.0 8.7 26.8 75.3 135.3 245.1 357.4 383.0 347.5 519.6 33.2
  Mediastinum C38 - - - - 0.9 - - - - - - - - 3.0 - 3.2 4.8 7.1 0.3
Ben C40-41 - 1.5 - - - - 0.7 - 2.0 3.9 2.1 - - 5.9 - - 9.5 - 0.9
Hudmelanom C43 - - - - 6.4 5.1 6.6 12.5 20.4 27.0 34.3 40.6 65.8 87.1 119.1 154.5 138.0 234.9 19.3
Hud, ej-melanom C44 - - - - - 1.5 - 0.9 3.1 7.7 8.6 15.5 34.1 56.1 151.2 173.8 309.4 640.6 14.4
Mesoteliom C45 - - - - - - - - 1.0 - 2.1 6.0 8.5 11.8 18.3 29.0 23.8 21.4 2.0
Autonoma nervsystemet C47 - 3.0 - - - - - 0.9 - - - - - - - - - - 0.4
Bindvävnad C48-49 - - 1.6 - 1.8 0.7 1.5 1.8 1.0 2.9 3.2 3.6 9.7 7.4 16.0 9.7 4.8 14.2 2.2
Bröst C50 - - - - - 0.7 - - - 1.0 - - 4.9 4.4 2.3 9.7 4.8 - 0.6
Manliga könsorgan C60-63 - - - 4.1 11.0 21.2 19.1 16.1 15.3 33.7 94.4 240.3 458.2 651.1 728.5 814.3 866.3 946.6 92.0
  Prostata C61 - - - - - - - - 5.1 24.1 85.9 235.5 453.3 636.3 723.9 811.0 866.3 932.4 84.3
  Testikel C62 - - - 4.1 11.0 21.2 19.1 16.1 10.2 9.6 7.5 2.4 1.2 5.9 - - - 7.1 7.0
  Andra manliga könsorgan C60,C63 - - - - - - - - - - 1.1 2.4 3.7 8.9 4.6 3.2 - 7.1 0.7
Urinorgan C64-68 2.5 1.5 - 1.4 0.9 3.7 2.9 3.6 6.1 16.4 37.6 50.2 99.9 168.3 224.5 334.7 318.9 334.5 26.7
  Njure C64 1.3 1.5 - 1.4 - 2.2 0.7 2.7 4.1 10.6 14.0 26.3 48.7 62.0 75.6 103.0 85.7 85.4 10.6
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 1.3 - - - 0.9 1.5 2.2 0.9 2.0 5.8 23.6 23.9 51.2 106.3 148.9 231.7 233.2 249.1 16.1
Öga C69 1.3 1.5 - - - - - - 1.0 - - 2.4 - - 9.2 - - - 0.6
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 7.6 3.0 7.9 10.9 4.6 8.8 10.3 4.5 13.3 18.3 19.3 34.7 26.8 34.0 41.2 61.1 57.1 71.2 13.3
Sköldkörtel C73 - - - - 1.8 1.5 4.4 7.2 3.1 3.9 4.3 8.4 12.2 4.4 9.2 3.2 9.5 21.4 2.9
Andra endokrina körtlar C74-75 1.3 - 1.6 - - - 1.5 - - - - - 3.7 3.0 4.6 - - - 0.7
Annan eller ospecifierad C76,C80 - - - - - 0.7 - 2.7 3.1 1.0 5.4 8.4 15.8 20.7 41.2 35.4 71.4 92.5 4.3
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 12.7 7.5 4.7 15.0 11.0 16.1 15.5 11.6 17.3 28.0 40.8 58.6 113.3 162.4 183.3 241.4 314.2 377.2 33.9
  Hodgkin lymfom C81 - - 3.2 6.8 6.4 7.3 2.2 4.5 1.0 1.9 - 1.2 6.1 5.9 6.9 3.2 - - 3.2
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 6.3 1.5 - 5.5 2.8 5.8 9.6 2.7 10.2 14.5 23.6 28.7 56.1 79.7 75.6 90.1 133.3 135.2 15.0
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - - - - - - - - - - 1.2 3.0 2.3 6.4 9.5 7.1 0.3
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 - - - - - - - - - 4.8 5.4 9.6 11.0 22.1 36.7 51.5 47.6 21.4 3.6
  Leukemi C91-95 6.3 6.0 1.6 2.7 1.8 1.5 2.9 1.8 2.0 4.8 8.6 17.9 30.5 35.4 41.2 48.3 57.1 99.6 8.2
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - - - - - - - - 1.2 - 2.3 12.9 28.6 64.1 0.7
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 - - - - - 1.5 0.7 2.7 4.1 1.9 3.2 1.2 7.3 16.2 18.3 29.0 38.1 49.8 2.8
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud - - - 1.4 2.8 5.8 16.2 23.3 36.7 72.3 133.1 185.3 314.4 549.2 863.6 1065 1347 1694 96.0
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.