Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 3.8 7.5 - 4.1 4.6 8.8 11.8 5.4 34.7 53.0 114.8 242.7 376.6 726.4 939.2 1442 1861 2811 117.8
Mun och svalg C00-14 - - - - - 0.7 0.7 - 1.0 2.9 6.4 12.0 12.2 28.1 20.6 35.4 38.1 49.8 3.7
  Läpp C00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
  Tunga C02 - - - - - 0.7 - - - 1.0 2.1 1.2 2.4 4.4 2.3 6.4 4.8 - 0.6
  Annan muncancer C03-06 - - - - - - - - - - 2.1 7.2 3.7 5.9 - 3.2 14.3 28.5 1.0
  Spottkörtel C07-08 - - - - - - - - - - - - - 3.0 - - - 7.1 0.1
  Svalg C01,C09-14 - - - - - - 0.7 - 1.0 1.9 2.1 3.6 6.1 14.8 18.3 25.7 19.0 14.2 1.9
Matsmältningsorgan C15-26 - - - - 0.9 - 2.2 1.8 14.3 19.3 39.7 95.6 121.9 248.0 307.0 527.8 561.7 683.3 38.1
  Matstrupe C15 - - - - - - - - 2.0 1.9 8.6 8.4 20.7 39.9 20.6 48.3 19.0 35.6 4.2
  Magsäck C16 - - - - - - 0.7 - 3.1 2.9 4.3 10.8 14.6 17.7 22.9 38.6 80.9 71.2 3.8
  Tunntarm C17 - - - - - - - - - - - 2.4 - 4.4 4.6 6.4 - - 0.4
  Tjocktarm C18 - - - - 0.9 - - - - 2.9 6.4 13.2 11.0 39.9 41.2 96.6 133.3 128.1 5.8
  Ändtarm C19-20 - - - - - - 0.7 - 1.0 2.9 2.1 8.4 15.8 28.1 32.1 57.9 57.1 56.9 4.0
  Anus C21 - - - - - - - - - 1.0 2.1 - - 1.5 - 3.2 - - 0.2
  Lever C22 - - - - - - - 1.8 5.1 2.9 5.4 19.1 23.2 36.9 57.3 125.5 95.2 128.1 7.2
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 - - - - - - - - - 1.0 1.1 3.6 1.2 8.9 13.7 16.1 42.8 42.7 1.4
  Bukspottkörtel C25 - - - - - - 0.7 - 3.1 3.9 9.7 29.9 34.1 65.0 107.7 125.5 119.0 177.9 10.3
  Andra matsmältningsorgan C26 - - - - - - - - - - - - 1.2 5.9 6.9 9.7 14.3 42.7 0.7
Andningsorgan C30-39 - - - - - - - 1.8 2.0 6.7 26.8 59.8 114.6 220.0 304.7 325.1 385.6 569.4 29.7
  Näsa, bihåla C30-31 - - - - - - - - - - - - - - 2.3 - 4.8 - 0.1
  Struphuvud C32 - - - - - - - - - - - 2.4 2.4 4.4 4.6 6.4 9.5 7.1 0.6
  Lunga, luftstrupe C33-34 - - - - - - - 1.8 1.0 5.8 26.8 56.2 110.9 212.6 297.8 318.6 366.5 540.9 28.6
  Mediastinum C38 - - - - - - - - - - - - - 3.0 - - 4.8 14.2 0.2
Ben C40-41 - - - - - - 0.7 - 2.0 - 1.1 - - 3.0 - - - - 0.3
Hudmelanom C43 - - - - - 0.7 - - 2.0 3.9 6.4 4.8 13.4 10.3 11.5 22.5 42.8 78.3 2.8
Hud, ej-melanom C44 - - - - - - - - - - - 1.2 - - 2.3 3.2 - 49.8 0.4
Mesoteliom C45 - - - - - - - - 1.0 - 1.1 6.0 7.3 11.8 20.6 35.4 19.0 28.5 2.0
Autonoma nervsystemet C47 - - - - - - - - - - 1.1 - - - - - - - 0.1
Bindvävnad C48-49 - - - - - 1.5 1.5 - - 1.9 - 1.2 3.7 3.0 - - 4.8 14.2 0.7
Bröst C50 - - - - - - - - - - - - 1.2 - 4.6 - - - 0.1
Manliga könsorgan C60-63 - - - - - 0.7 1.5 - - 1.0 3.2 9.6 18.3 67.9 100.8 164.1 376.0 562.3 11.9
  Prostata C61 - - - - - - - - - 1.0 2.1 7.2 17.1 63.5 100.8 164.1 376.0 562.3 11.4
  Testikel C62 - - - - - 0.7 1.5 - - - 1.1 - - - - - - - 0.2
  Andra manliga könsorgan C60,C63 - - - - - - - - - - - 2.4 1.2 4.4 - - - - 0.3
Urinorgan C64-68 - - - - - 1.5 - - 2.0 3.9 5.4 13.2 25.6 42.8 43.5 99.8 128.5 263.3 7.4
  Njure C64 - - - - - 0.7 - - 1.0 2.9 2.1 9.6 14.6 22.1 27.5 48.3 76.2 92.5 3.9
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 - - - - - 0.7 - - 1.0 1.0 3.2 3.6 11.0 20.7 16.0 51.5 52.4 170.8 3.5
Öga C69 - - - - - - - - - 1.0 1.1 - - - - - 4.8 14.2 0.2
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 3.8 1.5 - 4.1 - 0.7 4.4 0.9 7.1 6.7 7.5 16.7 17.1 20.7 18.3 29.0 14.3 49.8 5.5
Sköldkörtel C73 - - - - - - - - 1.0 - 2.1 1.2 2.4 3.0 4.6 - - 21.4 0.6
Andra endokrina körtlar C74-75 - 3.0 - - 0.9 - - - - - - - 1.2 1.5 2.3 - - - 0.5
Annan eller ospecifierad C76,C80 - - - - - - - 0.9 1.0 1.0 3.2 6.0 7.3 7.4 34.4 32.2 66.6 85.4 2.9
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 - 3.0 - - 2.8 2.9 0.7 - 1.0 4.8 9.7 15.5 30.5 59.1 64.1 167.4 219.0 341.6 11.0
  Hodgkin lymfom C81 - - - - - - - - - - - 1.2 1.2 1.5 2.3 6.4 - - 0.3
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 - 1.5 - - 0.9 1.5 0.7 - 1.0 1.9 7.5 9.6 13.4 31.0 22.9 48.3 76.2 121.0 4.7
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - - - - - - - - - - - - 2.3 - - - 0.0
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 - - - - - - - - - 2.9 1.1 1.2 8.5 10.3 18.3 35.4 57.1 49.8 2.2
  Leukemi C91-95 - 1.5 - - 1.8 1.5 - - - - 1.1 2.4 7.3 14.8 13.7 57.9 38.1 92.5 2.8
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - - - - - - - 1.2 - - - 3.2 28.6 49.8 0.5
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 - - - - - - - - - - - - - 1.5 4.6 16.1 19.0 28.5 0.5
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.