Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 30.5 18.7 9.8 29.4 39.1 79.3 100.3 157.3 235.1 396.1 577.8 761.1 1237 1489 1544 1784 2116 2367 296.5
Mun och svalg C00-14 - - - 1.3 0.8 1.3 0.8 1.0 4.1 0.9 3.9 12.1 37.1 29.4 17.3 25.9 33.2 35.2 4.7
  Läpp C00 - - - - - - - - 1.0 - - - 1.0 3.4 - 2.0 9.5 8.8 0.3
  Tunga C02 - - - - 0.8 1.3 0.8 - 1.0 - 1.0 - 6.8 3.4 6.3 4.0 11.8 6.6 1.0
  Annan muncancer C03-06 - - - 1.3 - - - - - - 2.0 5.0 11.7 7.9 6.3 12.0 4.7 11.0 1.5
  Spottkörtel C07-08 - - - - - - - 1.0 - - - 1.0 3.9 1.1 1.6 2.0 4.7 4.4 0.4
  Svalg C01,C09-14 - - - - - - - - 2.1 0.9 1.0 6.0 13.7 13.6 3.1 6.0 2.4 4.4 1.6
Matsmältningsorgan C15-26 - - 1.6 2.7 3.8 2.0 4.5 6.7 18.6 27.1 53.2 94.6 165.9 227.4 281.8 396.7 492.9 612.2 39.3
  Matstrupe C15 - - - - - - - - - - 1.0 2.0 8.8 6.8 12.6 21.9 26.1 17.6 1.4
  Magsäck C16 - - - - 0.8 - 0.8 1.0 2.1 4.7 2.0 10.1 18.5 14.7 25.2 21.9 33.2 46.2 3.4
  Tunntarm C17 - - - - - - - 1.0 - - - 4.0 3.9 4.5 9.4 8.0 14.2 22.0 1.0
  Tjocktarm C18 - - - 2.7 3.1 2.0 2.3 1.9 7.3 11.2 26.6 31.2 55.6 81.4 110.2 131.6 189.6 207.0 14.8
  Ändtarm C19-20 - - - - - - - 1.0 5.2 4.7 7.9 22.1 28.3 35.1 42.5 63.8 68.7 66.1 6.3
  Anus C21 - - - - - - - - 1.0 0.9 2.0 2.0 6.8 4.5 3.1 2.0 - 2.2 0.8
  Lever C22 - - - - - - - - - 2.8 3.9 7.0 10.7 15.8 20.5 19.9 40.3 55.1 2.6
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 - - - - - - - - 1.0 1.9 - 2.0 3.9 4.5 11.0 25.9 14.2 46.2 1.3
  Bukspottkörtel C25 - - 1.6 - - - 1.5 1.9 1.0 - 9.8 14.1 28.3 57.7 44.1 95.7 92.4 118.9 7.2
  Andra matsmältningsorgan C26 - - - - - - - - 1.0 0.9 - - 1.0 2.3 3.1 6.0 14.2 30.8 0.6
Andningsorgan C30-39 1.3 - - 1.3 - 0.7 1.5 1.0 6.2 8.4 19.7 46.3 110.3 138.0 181.0 161.5 206.2 204.8 20.0
  Näsa, bihåla C30-31 - - - 1.3 - - 0.8 1.0 - - 1.0 - 2.0 1.1 1.6 2.0 4.7 - 0.5
  Struphuvud C32 - - - - - - - - 1.0 - - 2.0 4.9 - - - 2.4 6.6 0.4
  Lunga, luftstrupe C33-34 - - - - - - - - 5.2 7.5 18.7 43.3 103.4 135.7 176.3 155.5 194.3 180.6 18.6
  Mediastinum C38 1.3 - - - - 0.7 0.8 - - - - - - 1.1 1.6 - 2.4 13.2 0.4
Ben C40-41 - - - - - 0.7 2.3 1.0 - - 1.0 1.0 1.0 2.3 1.6 - - - 0.5
Hudmelanom C43 - 1.6 1.6 6.7 9.2 24.7 15.8 24.9 20.7 32.7 38.4 40.3 38.1 62.2 64.5 55.8 64.0 83.7 18.8
Hud, ej-melanom C44 - - - 1.3 - 0.7 1.5 - 2.1 0.9 7.9 9.1 20.5 36.2 61.4 77.7 149.3 314.9 7.4
Mesoteliom C45 - - - - - - - - - - 1.0 1.0 - 1.1 6.3 - 7.1 2.2 0.3
Autonoma nervsystemet C47 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
Bindvävnad C48-49 1.3 - 1.6 1.3 0.8 0.7 3.8 - 3.1 3.7 5.9 5.0 8.8 12.4 12.6 23.9 11.8 13.2 3.0
Bröst C50 - - - - 1.5 9.3 24.9 54.7 101.5 216.7 280.5 346.3 566.0 556.6 444.0 488.4 502.4 394.2 110.2
Kvinnliga könsorgan C51-58 - - - 4.0 4.6 8.0 12.8 16.3 29.0 31.8 51.2 69.5 112.2 150.5 209.4 211.3 199.1 182.8 29.3
  Livmoderhals C53 - - - - 0.8 4.7 9.1 10.6 10.4 6.5 4.9 6.0 6.8 7.9 6.3 8.0 7.1 8.8 3.9
  Livmoderkropp C54 - - - 1.3 - - - 1.9 10.4 10.3 18.7 37.3 61.5 81.4 107.1 127.6 99.5 63.9 13.0
  Annan cancer i livmodern C55,C58 - - - - - - - - - - - - - - - 2.0 9.5 6.6 0.1
  Äggstock C56 - - - 2.7 3.1 3.3 3.0 3.8 8.3 13.1 20.7 18.1 26.3 35.1 66.1 39.9 33.2 50.6 8.5
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 - - - - 0.8 - 0.8 - - 1.9 6.9 8.1 17.6 26.0 29.9 33.9 49.8 52.8 3.8
Urinorgan C64-68 1.3 1.6 - - 0.8 1.3 4.5 2.9 6.2 7.5 13.8 19.1 28.3 72.4 58.3 89.7 128.0 136.5 9.9
  Njure C64 1.3 1.6 - - 0.8 0.7 3.0 1.9 5.2 5.6 9.8 15.1 14.6 35.1 34.6 47.8 47.4 52.8 5.8
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 - - - - - 0.7 1.5 1.0 1.0 1.9 3.9 4.0 13.7 37.3 23.6 41.9 80.6 83.7 4.1
Öga C69 2.7 1.6 - - - - - - 1.0 - 1.0 - - 2.3 - - 9.5 2.2 0.7
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 6.6 6.2 3.3 4.0 3.8 7.3 9.8 17.3 15.5 29.0 38.4 28.2 41.0 49.8 34.6 57.8 49.8 48.4 15.2
Sköldkörtel C73 - - - 2.7 3.1 11.3 7.5 15.3 7.3 12.1 15.7 14.1 16.6 14.7 4.7 17.9 9.5 13.2 6.8
Andra endokrina körtlar C74-75 4.0 1.6 - - 1.5 0.7 - - - 0.9 - 2.0 2.9 1.1 - - - - 1.1
Annan eller ospecifierad C76,C80 - - - - 0.8 1.3 0.8 - 3.1 1.9 6.9 12.1 15.6 19.2 26.8 39.9 61.6 114.5 4.4
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 13.3 6.2 1.6 4.0 8.4 9.3 9.8 16.3 16.6 22.4 39.4 60.4 73.2 113.1 140.1 137.6 192.0 209.2 24.9
  Hodgkin lymfom C81 - - - 2.7 3.8 3.3 5.3 3.8 1.0 1.9 - 3.0 - 2.3 - 2.0 2.4 - 1.8
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 4.0 - - 1.3 2.3 5.3 3.8 2.9 10.4 10.3 23.6 33.2 37.1 66.7 63.0 67.8 109.0 77.1 11.7
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - - - - - - - - - 1.0 1.0 1.1 3.1 - - - 0.2
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 - - - - - - - - 1.0 1.9 6.9 11.1 11.7 15.8 28.3 29.9 30.8 33.0 3.1
  Leukemi C91-95 8.0 6.2 1.6 - 0.8 0.7 0.8 6.7 4.1 6.5 4.9 5.0 11.7 20.4 29.9 17.9 28.4 52.8 5.6
  Myelodysplastiska syndrom D46 1.3 - - - - - - - - - 1.0 1.0 1.0 2.3 9.4 10.0 11.8 26.4 0.8
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 - - - - 1.5 - - 2.9 - 1.9 3.0 6.0 10.7 4.5 6.3 10.0 9.5 19.8 1.7
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 - - - - - - 2.3 1.0 10.4 27.1 29.5 30.2 51.7 64.5 36.2 39.9 30.8 6.6 10.4
  Förstadier till cancer i livmoderhals - - - 4.0 25.3 102.0 103.3 72.9 51.8 27.1 14.8 11.1 7.8 5.7 4.7 2.0 - - 27.6
  Borderlinetumör i äggstock D39 - - - 2.7 3.1 1.3 6.0 6.7 3.1 5.6 4.9 12.1 6.8 9.0 3.1 6.0 11.8 15.4 3.4
  Basaliom i hud - - - - 3.1 5.3 14.3 29.7 61.1 92.5 143.7 233.6 287.9 445.7 580.9 765.5 924.2 1033 83.0
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.