Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 - 6.2 3.3 2.7 2.3 6.7 7.5 19.2 37.3 58.9 123.0 145.0 288.9 476.2 625.0 895.1 1213 1570 82.4
Mun och svalg C00-14 - - - - - - - 1.0 1.0 0.9 2.0 - 5.9 3.4 7.9 8.0 - 26.4 1.0
  Läpp C00 - - - - - - - - - - - - - - - 2.0 - 4.4 0.0
  Tunga C02 - - - - - - - 1.0 - - 1.0 - 2.0 - 4.7 - - 8.8 0.3
  Annan muncancer C03-06 - - - - - - - - - - - - - 2.3 1.6 4.0 - 6.6 0.2
  Spottkörtel C07-08 - - - - - - - - - - 1.0 - - - - - - 2.2 0.1
  Svalg C01,C09-14 - - - - - - - - 1.0 0.9 - - 3.9 1.1 1.6 2.0 - 4.4 0.4
Matsmältningsorgan C15-26 - - - - - - 0.8 3.8 4.1 13.1 27.6 40.3 72.2 134.6 157.4 265.1 365.0 486.6 21.3
  Matstrupe C15 - - - - - - - - 1.0 - 1.0 2.0 4.9 7.9 6.3 21.9 21.3 22.0 1.2
  Magsäck C16 - - - - - - - 1.0 - 2.8 2.0 6.0 13.7 7.9 18.9 21.9 28.4 41.8 2.3
  Tunntarm C17 - - - - - - - 1.0 - - - - - - 3.1 2.0 11.8 17.6 0.3
  Tjocktarm C18 - - - - - - - 1.9 1.0 3.7 11.8 8.1 11.7 24.9 36.2 51.8 80.6 121.1 4.8
  Ändtarm C19-20 - - - - - - - - - 3.7 3.0 2.0 10.7 14.7 22.0 33.9 37.9 41.8 2.5
  Anus C21 - - - - - - - - - - - 1.0 - 1.1 1.6 - - 2.2 0.1
  Lever C22 - - - - - - - - - 1.9 - 6.0 6.8 17.0 15.7 19.9 45.0 50.6 2.1
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 - - - - - - - - - - 1.0 3.0 1.0 4.5 12.6 14.0 19.0 41.8 1.0
  Bukspottkörtel C25 - - - - - - 0.8 - 1.0 - 8.9 12.1 23.4 54.3 37.8 93.7 106.6 118.9 6.4
  Andra matsmältningsorgan C26 - - - - - - - - 1.0 0.9 - - - 2.3 3.1 6.0 14.2 28.6 0.5
Andningsorgan C30-39 - - - - - - - 1.0 2.1 11.2 13.8 28.2 66.4 113.1 132.2 161.5 194.3 213.6 15.0
  Näsa, bihåla C30-31 - - - - - - - - - - - - - 1.1 - - 2.4 - 0.0
  Struphuvud C32 - - - - - - - - - - - - 2.0 - - - 2.4 2.2 0.1
  Lunga, luftstrupe C33-34 - - - - - - - - 2.1 10.3 13.8 26.2 64.4 109.7 130.7 157.5 182.5 193.8 14.4
  Mediastinum C38 - - - - - - - 1.0 - 0.9 - - - 2.3 - - 2.4 13.2 0.3
Ben C40-41 - - - - - 1.3 - - - - - 1.0 - 1.1 - 2.0 - - 0.2
Hudmelanom C43 - - - - - - - - 1.0 1.9 2.0 2.0 4.9 4.5 11.0 12.0 19.0 22.0 1.2
Hud, ej-melanom C44 - - - - - - - - - - - - - 1.1 - 2.0 4.7 11.0 0.1
Mesoteliom C45 - - - - - - - - - - - 1.0 - 1.1 6.3 - 7.1 2.2 0.2
Autonoma nervsystemet C47 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
Bindvävnad C48-49 - 1.6 - 1.3 - - 0.8 - 1.0 - 1.0 5.0 2.9 7.9 11.0 12.0 7.1 8.8 1.4
Bröst C50 - - - - - 0.7 1.5 3.8 17.6 12.1 40.4 29.2 54.7 69.0 94.5 141.5 156.4 200.4 14.7
Kvinnliga könsorgan C51-58 - - - - 0.8 1.3 2.3 2.9 3.1 7.5 15.7 19.1 31.2 61.1 89.7 115.6 125.6 154.1 10.1
  Livmoderhals C53 - - - - - 0.7 1.5 1.9 1.0 0.9 1.0 1.0 4.9 4.5 7.9 2.0 4.7 6.6 1.0
  Livmoderkropp C54 - - - - - - - - 1.0 0.9 2.0 5.0 7.8 12.4 22.0 39.9 52.1 37.4 2.4
  Annan cancer i livmodern C55,C58 - - - - - - - - - - - - - - - 2.0 4.7 6.6 0.1
  Äggstock C56 - - - - 0.8 0.7 0.8 1.0 1.0 5.6 9.8 10.1 13.7 29.4 44.1 53.8 40.3 59.5 4.9
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 - - - - - - - - - - 3.0 3.0 4.9 14.7 15.7 17.9 23.7 44.0 1.7
Urinorgan C64-68 - - - - - - - 1.0 - 0.9 2.0 - 10.7 18.1 17.3 37.9 75.8 112.3 2.9
  Njure C64 - - - - - - - - - - 2.0 - 6.8 11.3 11.0 27.9 40.3 52.8 1.7
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 - - - - - - - 1.0 - 0.9 - - 3.9 6.8 6.3 10.0 35.5 59.5 1.2
Öga C69 - - - - - - - - - - - - 1.0 - - - 4.7 - 0.1
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 - 3.1 - - 0.8 1.3 1.5 2.9 2.1 4.7 10.8 6.0 7.8 14.7 15.7 17.9 26.1 28.6 3.5
Sköldkörtel C73 - - - - - - - - 1.0 - - 1.0 2.0 - 1.6 4.0 7.1 6.6 0.3
Andra endokrina körtlar C74-75 - 1.6 - - - - - - - - - - - - - - - - 0.2
Annan eller ospecifierad C76,C80 - - - - - 0.7 - - 1.0 0.9 2.0 6.0 10.7 10.2 18.9 29.9 40.3 99.1 2.6
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 - - 3.3 1.3 0.8 1.3 0.8 2.9 3.1 5.6 5.9 6.0 18.5 36.2 61.4 85.7 180.1 198.2 7.7
  Hodgkin lymfom C81 - - - 1.3 - - - 2.9 - - - - - - 1.6 2.0 - 4.4 0.4
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 - - - - - 0.7 0.8 - - 2.8 3.9 3.0 7.8 18.1 20.5 35.9 99.5 79.3 3.1
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - - - - - - - - - - - - - 2.0 2.4 2.2 0.0
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 - - - - - - - - - 1.9 - 2.0 3.9 7.9 22.0 15.9 33.2 35.2 1.5
  Leukemi C91-95 - - 3.3 - 0.8 0.7 - - 2.1 0.9 2.0 - 5.9 9.0 11.0 14.0 30.8 48.4 1.9
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - - - - 1.0 - - 1.0 1.0 1.1 4.7 12.0 11.8 15.4 0.5
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 - - - - - - - - - - - - - - 1.6 4.0 2.4 13.2 0.1
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 - - - - - - - - - - - - - 1.1 3.1 - - - 0.1
  Förstadier till cancer i livmoderhals - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
  Borderlinetumör i äggstock D39 - - - - - - - - 1.0 - - - 1.0 - 1.6 2.0 2.4 2.2 0.2
  Basaliom i hud - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.