Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 1489 89.6 3.5 3.4 1.3 2.2
Mun och svalg C00-14 49 98.8 - 0.4 0.4 0.4
  Läpp C00 3 100.0 - - - -
  Tunga C02 8 100.0 - - - -
  Annan muncancer C03-06 13 98.4 - - - 1.6
  Spottkörtel C07-08 2 100.0 - - - -
  Svalg C01,C09-14 22 98.2 - 0.9 0.9 -
Matsmältningsorgan C15-26 299 83.3 3.8 7.3 2.2 3.3
  Matstrupe C15 23 91.2 - 5.3 1.8 1.8
  Magsäck C16 26 95.4 - - 1.5 3.1
  Tunntarm C17 7 97.3 - 2.7 - -
  Tjocktarm C18 81 96.3 0.2 1.5 0.7 1.2
  Ändtarm C19-20 52 97.3 - 0.8 0.8 1.1
  Anus C21 2 100.0 - - - -
  Lever C22 38 68.2 2.6 19.3 4.2 5.7
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 10 70.0 12.0 8.0 4.0 6.0
  Bukspottkörtel C25 53 54.3 15.8 18.1 4.9 6.8
  Andra matsmältningsorgan C26 6 55.2 10.3 17.2 3.4 13.8
Andningsorgan C30-39 178 67.9 13.3 10.6 3.8 4.4
  Näsa, bihåla C30-31 2 100.0 - - - -
  Struphuvud C32 14 98.5 - - - 1.5
  Lunga, luftstrupe C33-34 160 65.1 14.3 11.6 4.3 4.8
  Mediastinum C38 1 50.0 33.3 16.7 - -
Ben C40-41 3 100.0 - - - -
Hudmelanom C43 85 99.8 0.2 - - -
Hud, ej-melanom C44 75 99.7 0.3 - - -
Mesoteliom C45 10 97.9 - - - 2.1
Autonoma nervsystemet C47 1 100.0 - - - -
Bindvävnad C48-49 9 97.7 - 2.3 - -
Bröst C50 3 100.0 - - - -
Manliga könsorgan C60-63 426 99.2 - 0.1 0.2 0.6
  Prostata C61 398 99.1 - 0.1 0.2 0.6
  Testikel C62 25 100.0 - - - -
  Andra manliga könsorgan C60,C63 3 100.0 - - - -
Urinorgan C64-68 126 92.4 1.9 3.7 0.8 1.3
  Njure C64 47 86.5 1.3 8.9 1.3 2.1
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 79 95.9 2.3 0.5 0.5 0.8
Öga C69 2 88.9 - - 11.1 -
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 48 96.3 - 2.1 - 1.7
Sköldkörtel C73 12 94.9 5.1 - - -
Andra endokrina körtlar C74-75 2 90.9 - - - 9.1
Annan eller ospecifierad C76,C80 21 55.8 14.4 15.4 5.8 8.7
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 141 84.9 7.6 0.7 1.6 5.2
  Hodgkin lymfom C81 10 100.0 - - - -
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 63 98.7 0.9 - - 0.3
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 2 88.9 - - 11.1 -
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 17 79.3 11.5 - 4.6 4.6
  Leukemi C91-95 32 71.9 19.4 0.6 1.3 6.9
  Myelodysplastiska syndrom D46 4 23.8 19.0 - 14.3 42.9
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 13 64.6 9.2 6.2 1.5 18.5
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud 462 100.0 - - - -
1 Preferensordningen för diagnosernas verifikationsmetod är:
 1. Histologisk undersökning (inklusive obduktion, och vid leukemi undersökning av benmärg och blod)
 2. Cytologisk undersökning
 3. Kirurgi (inklusive endoskopi), obduktion utan histologisk verifikation, röntgen och specifika laboratoriefynd
 4. Klinisk undersökning
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.