Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 1790 90.3 2.9 3.4 1.4 2.1
Mun och svalg C00-14 29 97.2 0.7 0.7 - 1.4
  Läpp C00 3 100.0 - - - -
  Tunga C02 6 100.0 - - - -
  Annan muncancer C03-06 9 100.0 - - - -
  Spottkörtel C07-08 3 84.6 7.7 7.7 - -
  Svalg C01,C09-14 9 95.5 - - - 4.5
Matsmältningsorgan C15-26 291 81.2 3.4 8.6 2.9 3.9
  Matstrupe C15 11 91.1 - - 7.1 1.8
  Magsäck C16 23 93.1 0.9 2.6 1.7 1.7
  Tunntarm C17 8 82.1 2.6 5.1 5.1 5.1
  Tjocktarm C18 106 94.7 - 2.8 0.4 2.1
  Ändtarm C19-20 44 96.3 - 2.7 0.5 0.5
  Anus C21 4 100.0 - - - -
  Lever C22 21 64.4 10.6 14.4 5.8 4.8
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 12 60.0 6.7 13.3 5.0 15.0
  Bukspottkörtel C25 56 50.9 11.5 24.0 6.5 7.2
  Andra matsmältningsorgan C26 6 36.7 - 30.0 13.3 20.0
Andningsorgan C30-39 140 63.6 15.0 13.5 4.7 3.2
  Näsa, bihåla C30-31 2 100.0 - - - -
  Struphuvud C32 2 100.0 - - - -
  Lunga, luftstrupe C33-34 131 63.2 15.7 13.7 4.9 2.4
  Mediastinum C38 2 41.7 16.7 33.3 - 8.3
Ben C40-41 2 100.0 - - - -
Hudmelanom C43 93 99.8 - - - 0.2
Hud, ej-melanom C44 72 99.7 - - 0.3 -
Mesoteliom C45 2 100.0 - - - -
Autonoma nervsystemet C47 - - - - - -
Bindvävnad C48-49 16 97.5 2.5 - - -
Bröst C50 611 99.6 0.2 0.0 0.1 0.1
Kvinnliga könsorgan C51-58 178 93.6 2.4 1.9 0.8 1.3
  Livmoderhals C53 18 98.9 - - 1.1 -
  Livmoderkropp C54 84 99.5 - 0.2 - 0.2
  Annan cancer i livmodern C55,C58 2 37.5 12.5 12.5 - 37.5
  Äggstock C56 47 86.5 5.1 4.6 1.3 2.5
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 28 87.9 5.7 2.8 2.1 1.4
Urinorgan C64-68 70 86.4 1.1 6.3 3.1 3.1
  Njure C64 36 84.1 0.5 9.3 3.3 2.7
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 34 88.8 1.8 2.9 2.9 3.5
Öga C69 2 75.0 - 16.7 8.3 -
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 71 96.3 - 2.5 - 1.1
Sköldkörtel C73 30 94.7 3.3 0.7 0.7 0.7
Andra endokrina körtlar C74-75 3 100.0 - - - -
Annan eller ospecifierad C76,C80 35 53.4 10.2 15.9 8.0 12.5
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 144 84.3 6.5 0.8 1.7 6.6
  Hodgkin lymfom C81 7 100.0 - - - -
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 71 97.2 1.1 0.3 0.3 1.1
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 1 80.0 20.0 - - -
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 22 82.4 5.6 2.8 1.9 7.4
  Leukemi C91-95 27 69.9 16.2 - 3.7 10.3
  Myelodysplastiska syndrom D46 7 23.5 20.6 - 5.9 50.0
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 11 69.8 13.2 3.8 3.8 9.4
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 54 100.0 - - - -
  Förstadier till cancer i livmoderhals 105 100.0 - - - -
  Borderlinetumör i äggstock D39 16 91.4 - 2.5 - 6.2
  Basaliom i hud 580 100.0 - - - -
1 Preferensordningen för diagnosernas verifikationsmetod är:
 1. Histologisk undersökning (inklusive obduktion, och vid leukemi undersökning av benmärg och blod)
 2. Cytologisk undersökning
 3. Kirurgi (inklusive endoskopi), obduktion utan histologisk verifikation, röntgen och specifika laboratoriefynd
 4. Klinisk undersökning
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.