Prostata 402 25.6 82.1
Lunga, luftstrupe 157 10.0 30.3
Tjocktarm 92 5.9 18.6
Urinblåsa och urinvägar3 88 5.6 17.1
Hudmelanom 87 5.5 19.1
Hud, ej-melanom2 75 4.8 13.1
Non-Hodgkin lymfom 73 4.7 16.4
Ändtarm 59 3.8 11.7
Bukspottkörtel 50 3.2 10.0
Hjärna, centrala nervsystemet 49 3.1 13.1
Alla cancerformer2 1569 100.0 327.9
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 Med undantag för hudens basalcellscancer.
3 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.