Lunga, luftstrupe 132 23.1 25.2
Prostata 72 12.6 12.3
Bukspottkörtel 50 8.7 9.2
Lever 34 5.9 6.5
Tjocktarm 29 5.1 5.1
Ändtarm 21 3.7 3.9
Matstrupe 20 3.5 4.2
Non-Hodgkin lymfom 19 3.3 3.3
Hjärna, centrala nervsystemet 18 3.1 5.0
Urinblåsa och urinvägar3 17 3.0 3.2
Alla cancerformer2 572 100.0 107.7
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 Med undantag för hudens basalcellscancer.
3 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.