Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 1264 4814 7887 12005
Mun och svalg C00-14 42 164 252 365
  Läpp C00 4 12 16 42
  Tunga C02 8 31 48 70
  Annan muncancer C03-06 7 39 58 83
  Spottkörtel C07-08 3 10 22 38
  Svalg C01,C09-14 20 72 108 132
Matsmältningsorgan C15-26 233 661 1003 1451
  Matstrupe C15 15 34 42 48
  Magsäck C16 22 45 60 103
  Tunntarm C17 14 25 46 64
  Tjocktarm C18 78 277 440 658
  Ändtarm C19-20 53 180 282 415
  Anus C21 2 8 13 19
  Lever C22 14 25 37 47
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 10 18 21 26
  Bukspottkörtel C25 20 40 52 60
  Andra matsmältningsorgan C26 5 9 10 11
Andningsorgan C30-39 85 226 312 422
  Näsa, bihåla C30-31 3 9 14 24
  Struphuvud C32 11 52 83 125
  Lunga, luftstrupe C33-34 70 162 207 258
  Mediastinum C38 1 2 5 7
Ben C40-41 2 9 13 47
Hudmelanom C43 86 376 552 839
Hud, ej-melanom C44 74 311 452 587
Mesoteliom C45 2 7 8 9
Autonoma nervsystemet C47 1 3 3 9
Bindvävnad C48-49 6 35 64 128
Bröst C50 1 9 16 24
Manliga könsorgan C60-63 425 1864 3349 5032
  Prostata C61 388 1737 3142 4610
  Testikel C62 33 117 190 393
  Andra manliga könsorgan C60,C63 4 10 17 29
Urinorgan C64-68 114 446 701 1062
  Njure C64 34 140 219 359
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 80 306 482 703
Öga C69 3 9 18 43
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 39 145 258 515
Sköldkörtel C73 9 46 86 182
Andra endokrina körtlar C74-75 2 8 9 21
Annan eller ospecifierad C76,C80 10 25 43 65
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 130 470 748 1204
  Hodgkin lymfom C81 10 42 74 158
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 66 226 369 594
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 2 8 15 18
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 14 46 66 80
  Leukemi C91-95 25 104 168 276
  Myelodysplastiska syndrom D46 1 2 2 3
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 12 42 54 75
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud 407 2100 3453 5168
1 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.