Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 265 995 1609 2403
Mun och svalg C00-14 9 36 54 76
  Läpp C00 1 3 3 7
  Tunga C02 2 7 10 15
  Annan muncancer C03-06 2 8 12 17
  Spottkörtel C07-08 1 3 5 8
  Svalg C01,C09-14 4 15 23 28
Matsmältningsorgan C15-26 46 134 199 281
  Matstrupe C15 3 7 9 10
  Magsäck C16 4 9 12 19
  Tunntarm C17 3 5 9 13
  Tjocktarm C18 16 56 85 125
  Ändtarm C19-20 10 36 57 80
  Anus C21 0 2 3 4
  Lever C22 3 5 7 10
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 2 4 4 5
  Bukspottkörtel C25 4 8 11 12
  Andra matsmältningsorgan C26 1 2 2 2
Andningsorgan C30-39 17 45 63 84
  Näsa, bihåla C30-31 1 2 3 5
  Struphuvud C32 2 10 17 24
  Lunga, luftstrupe C33-34 14 32 40 50
  Mediastinum C38 0 0 2 3
Ben C40-41 1 2 4 11
Hudmelanom C43 19 79 115 173
Hud, ej-melanom C44 12 54 80 104
Mesoteliom C45 0 1 2 2
Autonoma nervsystemet C47 0 2 2 3
Bindvävnad C48-49 2 8 14 28
Bröst C50 0 2 3 5
Manliga könsorgan C60-63 88 371 648 939
  Prostata C61 78 338 593 830
  Testikel C62 9 31 51 103
  Andra manliga könsorgan C60,C63 1 2 3 6
Urinorgan C64-68 22 87 137 204
  Njure C64 7 31 47 74
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 15 56 90 130
Öga C69 1 3 6 11
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 10 39 71 131
Sköldkörtel C73 2 11 21 42
Andra endokrina körtlar C74-75 1 3 3 8
Annan eller ospecifierad C76,C80 2 6 10 14
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 31 112 178 287
  Hodgkin lymfom C81 3 13 21 41
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 15 52 85 134
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 0 1 3 3
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 3 9 14 16
  Leukemi C91-95 7 28 44 75
  Myelodysplastiska syndrom D46 0 0 0 1
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 2 9 12 16
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud 79 400 650 953
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.