Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 422 444 457 496 505 525 523 543 578 589 601
Mun och svalg C00-14 6 5 6 5 9 5 10 10 9 11 14
  Läpp C00 1 1 1 - 1 0 - 1 0 - -
  Tunga C02 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 1
  Annan muncancer C03-06 1 1 1 1 2 2 3 3 1 1 4
  Spottkörtel C07-08 0 1 1 0 1 1 2 0 1 3 1
  Svalg C01,C09-14 3 2 2 3 4 1 3 4 4 4 8
Matsmältningsorgan C15-26 155 138 148 152 145 151 138 161 169 179 203
  Matstrupe C15 8 7 9 7 8 10 12 12 14 21 21
  Magsäck C16 89 67 64 54 44 39 31 28 28 30 27
  Tunntarm C17 1 1 1 2 2 2 1 2 3 5 5
  Tjocktarm C18 12 11 14 22 25 26 31 31 31 32 43
  Ändtarm C19-20 12 15 16 15 19 20 17 25 19 16 29
  Anus C21 - - 0 0 - 1 0 0 1 - -
  Lever C22 7 8 10 9 10 15 11 16 20 21 18
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 5 5 5 7 5 5 5 7 9 8 10
  Bukspottkörtel C25 18 21 27 33 29 32 29 37 43 40 43
  Andra matsmältningsorgan C26 3 3 3 3 2 1 1 4 3 6 7
Andningsorgan C30-39 142 159 151 159 148 144 131 126 132 153 135
  Näsa, bihåla C30-31 1 1 0 1 1 2 1 1 2 2 2
  Struphuvud C32 4 5 6 4 4 4 3 3 3 - 6
  Lunga, luftstrupe C33-34 136 150 144 154 142 138 126 122 125 150 126
  Mediastinum C38 1 2 0 0 1 1 0 1 1 - -
Ben C40-41 2 2 2 1 1 2 1 1 1 - 2
Hudmelanom C43 4 6 4 5 5 8 11 12 13 12 18
Hud, ej-melanom C44 0 1 2 0 1 1 2 1 3 1 1
Mesoteliom C45 1 0 2 3 4 5 7 11 14 12 9
Autonoma nervsystemet C47 1 1 0 - 0 0 1 0 0 - 1
Bindvävnad C48-49 3 2 3 4 3 2 3 3 4 2 -
Bröst C50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
Manliga könsorgan C60-63 34 44 51 60 74 74 80 77 84 74 75
  Prostata C61 33 41 50 59 73 73 79 77 82 73 73
  Testikel C62 1 3 1 0 0 0 0 0 1 - 1
  Andra manliga könsorgan C60,C63 1 1 0 1 - 0 0 0 1 1 1
Urinorgan C64-68 21 25 22 34 31 35 34 36 35 44 40
  Njure C64 9 9 12 19 17 17 15 17 16 22 24
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 12 15 10 15 14 18 18 19 19 22 16
Öga C69 1 1 1 1 2 1 2 1 1 - 4
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 9 10 12 13 14 16 18 16 22 19 16
Sköldkörtel C73 1 1 1 2 1 2 3 1 2 1 1
Andra endokrina körtlar C74-75 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1
Annan eller ospecifierad C76,C80 11 9 8 15 16 26 28 26 21 17 18
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 30 38 42 42 50 52 54 60 66 63 63
  Hodgkin lymfom C81 3 4 5 3 4 2 2 1 1 1 1
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 8 10 11 15 15 19 23 23 26 28 18
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - - 1 1 1 1 0 - 1
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 4 4 7 7 11 8 9 11 13 10 15
  Leukemi C91-95 12 18 16 13 17 16 16 18 19 21 18
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - 0 1 2 3 4 3 6
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 2 1 3 4 3 5 1 2 2 - 4
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud 0 0 0 0 0 - - - 0 - 1
1 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.