Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 597 658 737 857 970 1041 1119 1255 1386 1491 1488
Mun och svalg C00-14 8 11 14 12 12 18 18 22 22 28 29
  Läpp C00 2 2 3 4 2 3 4 3 3 6 4
  Tunga C02 2 1 2 1 2 4 4 6 7 5 6
  Annan muncancer C03-06 1 3 3 2 3 5 4 6 6 9 11
  Spottkörtel C07-08 2 2 4 2 1 3 3 4 3 4 5
  Svalg C01,C09-14 1 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3
Matsmältningsorgan C15-26 194 201 232 240 246 235 237 242 259 274 262
  Matstrupe C15 15 13 13 12 9 9 7 7 8 11 11
  Magsäck C16 82 66 73 59 53 44 36 31 27 28 25
  Tunntarm C17 2 1 4 3 3 4 3 2 4 3 2
  Tjocktarm C18 29 40 45 57 68 71 81 84 94 101 90
  Ändtarm C19-20 20 25 27 33 37 39 39 38 34 44 34
  Anus C21 - - 2 1 1 1 4 2 1 6 5
  Lever C22 3 8 10 11 10 9 11 11 15 18 14
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 14 21 20 22 16 15 14 13 15 8 14
  Bukspottkörtel C25 20 23 35 37 45 38 38 47 55 51 61
  Andra matsmältningsorgan C26 8 4 4 5 4 3 5 6 6 4 6
Andningsorgan C30-39 17 27 30 36 38 50 57 67 84 98 90
  Näsa, bihåla C30-31 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1
  Struphuvud C32 1 0 1 2 1 1 0 1 2 4 3
  Lunga, luftstrupe C33-34 15 25 27 32 36 45 56 64 80 91 85
  Mediastinum C38 0 - 0 1 1 1 0 1 0 - -
Ben C40-41 2 2 2 2 1 2 2 2 1 4 1
Hudmelanom C43 9 13 15 20 29 28 35 44 57 60 72
Hud, ej-melanom C44 13 15 18 24 36 40 45 49 69 87 67
Mesoteliom C45 0 1 1 1 2 2 2 3 2 6 3
Autonoma nervsystemet C47 1 1 1 1 1 1 0 1 0 - -
Bindvävnad C48-49 4 6 4 7 6 7 8 8 10 8 8
Bröst C50 119 151 163 217 257 278 323 379 447 446 476
Kvinnliga könsorgan C51-58 116 100 97 109 118 118 123 144 145 161 141
  Livmoderhals C53 33 19 14 12 12 9 10 15 11 10 14
  Livmoderkropp C54 37 40 42 45 54 54 59 73 71 84 74
  Annan cancer i livmodern C55,C58 3 1 3 1 1 1 2 0 1 - -
  Äggstock C56 34 32 32 42 42 42 39 42 46 45 35
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 9 8 6 10 9 12 13 14 17 22 18
Urinorgan C64-68 21 25 28 41 46 50 57 51 64 56 64
  Njure C64 12 12 16 25 27 28 32 31 38 42 32
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 8 13 12 16 18 22 25 20 27 14 32
Öga C69 1 2 4 2 3 3 4 4 1 4 2
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 17 23 28 35 43 45 49 61 63 50 54
Sköldkörtel C73 9 13 17 16 15 21 20 19 23 20 26
Andra endokrina körtlar C74-75 0 1 1 1 1 1 1 1 1 - -
Annan eller ospecifierad C76,C80 18 14 18 16 31 42 38 39 29 40 39
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 47 51 63 78 85 100 100 121 110 149 154
  Hodgkin lymfom C81 5 5 6 6 4 5 5 5 8 5 11
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 14 13 18 26 35 38 42 53 44 64 60
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - 1 1 1 1 1 1 2 1 -
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 9 12 14 13 13 20 19 20 14 16 20
  Leukemi C91-95 18 17 20 23 23 23 26 31 25 32 25
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - 2 4 5 7 8 11
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 1 3 4 9 9 11 5 6 11 23 27
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 0 0 1 1 8 21 21 30 43 39 43
  Förstadier till cancer i livmoderhals 30 15 11 9 26 26 51 80 114 120 139
  Borderlinetumör i äggstock D39 7 9 11 8 10 12 9 11 14 26 12
  Basaliom i hud 73 92 139 176 126 107 143 250 423 498 470
1 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.