Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 26.6 15.3 8.2 29.9 32.0 56.9 77.1 139.8 229.5 408.7 561.4 708.2 1043 1234 1347 1758 1852 2490 267.9
Mun och svalg C00-14 - - - - 1.3 4.1 6.8 4.3 1.4 7.5 6.4 12.0 14.6 19.9 19.4 37.0 27.8 41.0 4.7
  Läpp C00 - - - - - - - - 1.4 - - - 1.1 2.7 1.8 6.2 9.3 9.1 0.4
  Tunga C02 - - - - - 1.4 2.7 - - 3.7 1.3 - 4.5 6.6 5.3 14.4 2.3 13.7 1.3
  Annan muncancer C03-06 - - - - 1.3 1.4 2.7 - - 1.2 1.3 6.0 3.4 8.0 7.1 6.2 13.9 6.8 1.4
  Spottkörtel C07-08 - - - - - 1.4 1.4 2.9 - 1.2 - - 3.4 1.3 - 2.1 2.3 9.1 0.7
  Svalg C01,C09-14 - - - - - - - 1.4 - 1.2 3.8 6.0 2.2 1.3 5.3 8.2 - 2.3 0.9
Matsmältningsorgan C15-26 - - - - 2.7 1.4 5.4 4.3 18.0 32.4 53.6 91.5 146.8 203.0 280.3 423.0 442.1 666.8 37.6
  Matstrupe C15 - - - - - - - - - 1.2 - - 5.6 8.0 5.3 32.9 16.2 18.2 1.1
  Magsäck C16 - - - - 1.3 1.4 1.4 - 1.4 6.2 3.8 10.8 14.6 21.2 17.6 26.7 46.3 79.7 3.8
  Tunntarm C17 - - - - - - - - 1.4 - - 6.0 3.4 1.3 1.8 2.1 4.6 4.6 0.6
  Tjocktarm C18 - - - - - - 1.4 1.4 8.3 12.5 23.0 40.9 53.8 75.6 98.7 164.3 159.7 191.2 14.0
  Ändtarm C19-20 - - - - - - - 1.4 4.1 5.0 10.2 12.0 23.5 30.5 51.1 57.5 37.0 72.8 5.6
  Anus C21 - - - - - - 1.4 - - 2.5 - 2.4 1.1 2.7 - 4.1 - 9.1 0.5
  Lever C22 - - - - - - - 1.4 1.4 - 5.1 3.6 11.2 10.6 17.6 26.7 20.8 38.7 2.3
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 - - - - - - - - 1.4 1.2 1.3 1.2 4.5 8.0 12.3 22.6 25.5 52.3 1.5
  Bukspottkörtel C25 - - - - 1.3 - 1.4 - - 3.7 10.2 13.2 25.8 43.8 72.3 78.0 115.7 163.9 7.4
  Andra matsmältningsorgan C26 - - - - - - - - - - - 1.2 3.4 1.3 3.5 8.2 16.2 36.4 0.6
Andningsorgan C30-39 - - - - - - - 2.9 1.4 8.7 21.7 38.5 63.9 112.8 111.1 145.8 134.2 132.0 14.4
  Näsa, bihåla C30-31 - - - - - - - - - - - - 4.5 - - - 4.6 - 0.2
  Struphuvud C32 - - - - - - - - - - 1.3 3.6 1.1 1.3 5.3 2.1 2.3 4.6 0.5
  Lunga, luftstrupe C33-34 - - - - - - - 2.9 1.4 8.7 20.4 34.9 58.3 111.5 105.8 141.7 122.7 120.6 13.6
  Mediastinum C38 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
Ben C40-41 - 1.7 1.6 - - - - - - 1.2 - 1.2 1.1 - - 2.1 - - 0.5
Hudmelanom C43 - - - 7.5 1.3 10.8 6.8 17.3 23.5 32.4 31.9 26.5 43.7 50.4 52.9 47.2 55.5 81.9 14.6
Hud, ej-melanom C44 - - - - - 1.4 - 2.9 2.8 2.5 3.8 7.2 15.7 23.9 44.1 112.9 173.6 366.4 7.1
Mesoteliom C45 - - - - - - - - - - - - 1.1 1.3 12.3 8.2 2.3 2.3 0.4
Autonoma nervsystemet C47 - - 1.6 - - - - - - - - - 1.1 - - - - - 0.2
Bindvävnad C48-49 1.7 - - 1.5 1.3 1.4 1.4 1.4 2.8 - 1.3 2.4 6.7 8.0 7.1 16.4 16.2 11.4 2.0
Bröst C50 - - - - 1.3 6.8 29.7 53.3 109.2 230.5 312.6 332.4 497.5 418.0 364.9 375.8 361.1 368.7 102.1
Kvinnliga könsorgan C51-58 1.7 - - - 5.3 9.5 6.8 14.4 29.0 29.9 42.1 92.7 102.0 147.3 156.9 193.0 159.7 195.7 27.3
  Livmoderhals C53 - - - - 4.0 6.8 4.1 10.1 6.9 2.5 5.1 4.8 1.1 6.6 1.8 10.3 11.6 4.6 3.2
  Livmoderkropp C54 - - - - - - 2.7 1.4 11.1 13.7 19.1 55.4 59.4 77.0 95.2 94.5 90.3 75.1 13.3
  Annan cancer i livmodern C55,C58 - - - - - - - - - - - - - - - - - 6.8 0.0
  Äggstock C56 1.7 - - - 1.3 2.7 - 1.4 9.7 12.5 12.8 27.7 31.4 47.8 42.3 61.6 39.3 50.1 8.3
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 - - - - - - - 1.4 1.4 1.2 5.1 4.8 10.1 15.9 17.6 26.7 18.5 59.2 2.6
Urinorgan C64-68 1.7 - - - - - 1.4 4.3 1.4 11.2 20.4 24.1 26.9 42.5 65.2 98.6 113.4 163.9 9.3
  Njure C64 1.7 - - - - - 1.4 4.3 1.4 10.0 15.3 13.2 19.0 19.9 47.6 61.6 57.9 79.7 6.1
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 - - - - - - - - - 1.2 5.1 10.8 7.8 22.6 17.6 37.0 55.5 84.2 3.2
Öga C69 1.7 - - - - - - - - - - 2.4 1.1 - - 2.1 4.6 - 0.4
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 6.7 6.8 - 1.5 6.7 6.8 5.4 10.1 15.2 21.2 25.5 31.3 43.7 61.0 47.6 45.2 48.6 61.5 13.9
Sköldkörtel C73 - - - 4.5 2.7 8.1 6.8 17.3 8.3 8.7 12.8 7.2 12.3 14.6 15.9 18.5 18.5 18.2 6.3
Andra endokrina körtlar C74-75 - - - - - - - - - - 1.3 - - - - - - 2.3 0.1
Annan eller ospecifierad C76,C80 - - - - - - - 1.4 - 2.5 3.8 2.4 9.0 14.6 40.5 67.8 71.8 138.8 3.9
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 13.3 6.8 4.9 14.9 9.3 6.8 6.8 5.8 16.6 19.9 24.2 36.1 56.0 116.8 128.7 164.3 222.2 239.0 23.2
  Hodgkin lymfom C81 - - 1.6 10.5 2.7 4.1 5.4 4.3 2.8 - 2.6 - 2.2 4.0 10.6 6.2 6.9 4.6 3.0
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 - 1.7 1.6 1.5 2.7 1.4 1.4 1.4 9.7 10.0 12.8 21.7 30.3 55.7 52.9 63.7 71.8 81.9 9.0
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - - - - - - - - - - - 1.3 1.8 2.1 2.3 2.3 0.1
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 - - - - - - - - 1.4 - - 4.8 6.7 19.9 15.9 22.6 25.5 27.3 1.9
  Leukemi C91-95 13.3 3.4 1.6 3.0 4.0 - - - - 3.7 7.7 6.0 4.5 15.9 19.4 30.8 62.5 52.3 5.4
  Myelodysplastiska syndrom D46 - 1.7 - - - - - - - 1.2 - 1.2 - 2.7 8.8 4.1 25.5 36.4 0.9
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 - - - - - 1.4 - - 2.8 5.0 1.3 2.4 12.3 17.3 19.4 34.9 27.8 34.1 2.8
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 - - - - - - 2.7 - 4.1 11.2 37.0 34.9 58.3 55.7 24.7 22.6 18.5 29.6 9.3
  Förstadier till cancer i livmoderhals - - - 7.5 101.5 193.8 224.4 139.8 78.8 38.6 24.2 12.0 12.3 5.3 5.3 2.1 - - 55.7
  Borderlinetumör i äggstock D39 - - - 1.5 5.3 4.1 5.4 8.6 11.1 7.5 5.1 12.0 7.8 9.3 5.3 8.2 11.6 6.8 4.5
  Basaliom i hud - - - - 1.3 8.1 14.9 23.1 67.7 77.2 130.1 163.8 299.1 404.8 527.1 644.8 819.4 887.6 74.4
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.