Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 1492 89.7 1.7 3.3 1.0 4.2
Mun och svalg C00-14 34 100.0 - - - -
  Läpp C00 6 100.0 - - - -
  Tunga C02 6 100.0 - - - -
  Annan muncancer C03-06 8 100.0 - - - -
  Spottkörtel C07-08 3 100.0 - - - -
  Svalg C01,C09-14 12 100.0 - - - -
Matsmältningsorgan C15-26 292 82.9 0.7 8.5 1.6 6.3
  Matstrupe C15 22 95.5 - 0.9 0.9 2.7
  Magsäck C16 34 92.9 - 2.4 0.6 4.2
  Tunntarm C17 6 100.0 - - - -
  Tjocktarm C18 89 95.3 - 1.1 0.7 2.9
  Ändtarm C19-20 56 97.5 - 0.7 0.4 1.4
  Anus C21 1 100.0 - - - -
  Lever C22 25 73.2 0.8 16.3 4.1 5.7
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 10 48.1 3.8 28.8 5.8 13.5
  Bukspottkörtel C25 44 39.4 3.2 33.9 3.6 19.9
  Andra matsmältningsorgan C26 4 50.0 - 10.0 5.0 35.0
Andningsorgan C30-39 168 78.8 6.5 6.4 1.3 6.9
  Näsa, bihåla C30-31 3 100.0 - - - -
  Struphuvud C32 9 100.0 - - - -
  Lunga, luftstrupe C33-34 155 77.3 7.1 7.0 1.4 7.2
  Mediastinum C38 1 75.0 - - - 25.0
Ben C40-41 3 100.0 - - - -
Hudmelanom C43 65 99.7 - - - 0.3
Hud, ej-melanom C44 76 99.7 0.3 - - -
Mesoteliom C45 15 96.0 2.7 - - 1.3
Autonoma nervsystemet C47 1 100.0 - - - -
Bindvävnad C48-49 7 100.0 - - - -
Bröst C50 3 100.0 - - - -
Manliga könsorgan C60-63 471 97.8 0.0 0.3 0.6 1.3
  Prostata C61 454 97.8 0.0 0.3 0.6 1.4
  Testikel C62 13 100.0 - - - -
  Andra manliga könsorgan C60,C63 4 100.0 - - - -
Urinorgan C64-68 135 93.0 0.4 3.0 0.3 3.3
  Njure C64 50 86.1 - 6.0 0.4 7.6
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 84 97.2 0.7 1.2 0.2 0.7
Öga C69 1 71.4 14.3 14.3 - -
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 42 87.0 - 5.3 1.9 5.8
Sköldkörtel C73 9 100.0 - - - -
Andra endokrina körtlar C74-75 2 75.0 - - - 25.0
Annan eller ospecifierad C76,C80 25 50.8 4.0 18.5 6.5 20.2
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 145 80.2 6.6 0.7 2.3 10.1
  Hodgkin lymfom C81 7 100.0 - - - -
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 64 97.8 0.9 - - 1.3
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 2 66.7 - - - 33.3
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 19 63.8 8.5 4.3 5.3 18.1
  Leukemi C91-95 34 65.7 17.2 - 2.4 14.8
  Myelodysplastiska syndrom D46 7 27.8 5.6 2.8 11.1 52.8
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 12 77.0 9.8 - 6.6 6.6
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud 393 99.9 - - 0.1 -
1 Preferensordningen för diagnosernas verifikationsmetod är:
 1. Histologisk undersökning (inklusive obduktion, och vid leukemi undersökning av benmärg och blod)
 2. Cytologisk undersökning
 3. Kirurgi (inklusive endoskopi), obduktion utan histologisk verifikation, röntgen och specifika laboratoriefynd
 4. Klinisk undersökning
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.