Lunga, luftstrupe 126 21.0 22.5
Prostata 73 12.1 10.7
Tjocktarm 43 7.2 7.5
Bukspottkörtel 43 7.2 7.9
Ändtarm 29 4.8 6.0
Magsäck 27 4.5 4.9
Njure 24 4.0 4.4
Matstrupe 21 3.5 3.9
Lever 18 3.0 3.4
Hudmelanom 18 3.0 3.6
Alla cancerformer2 601 100.0 108.2
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 Med undantag för hudens basalcellscancer.