Lunga, luftstrupe 78 13.8 12.3
Bröst 71 12.5 9.4
Bukspottkörtel 61 10.8 8.0
Äggstock 35 6.2 5.9
Tjocktarm 28 4.9 3.5
Non-Hodgkin lymfom 27 4.8 3.2
Ändtarm 24 4.2 2.6
Magsäck 22 3.9 2.3
Livmoderkropp 19 3.4 2.2
Myelom och andra plasmacellstumörer 19 3.4 2.1
Alla cancerformer2 566 100.0 72.8
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 Med undantag för hudens basalcellscancer.