Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 1492 31.9 4.8 5.8 14.6 9.5 4.2 29.3
Mun och svalg C00-14 34 32.4 5.9 29.4 10.6 1.8 4.7 15.3
  Läpp C00 6 50.0 - 3.6 - - - 46.4
  Tunga C02 6 35.7 7.1 28.6 10.7 3.6 - 14.3
  Annan muncancer C03-06 8 39.5 13.2 31.6 7.9 2.6 2.6 2.6
  Spottkörtel C07-08 3 56.3 - - 12.5 6.3 6.3 18.8
  Svalg C01,C09-14 12 11.7 5.0 48.3 16.7 - 10.0 8.3
Matsmältningsorgan C15-26 292 11.2 7.5 10.0 16.8 11.9 11.0 31.6
  Matstrupe C15 22 13.5 1.8 12.6 23.4 10.8 5.4 32.4
  Magsäck C16 34 8.3 1.2 8.9 26.8 12.5 12.5 29.8
  Tunntarm C17 6 10.3 3.4 13.8 20.7 20.7 10.3 20.7
  Tjocktarm C18 89 12.1 12.8 9.6 10.7 9.4 14.1 31.3
  Ändtarm C19-20 56 17.4 14.2 21.4 8.2 10.7 7.5 20.6
  Anus C21 1 50.0 - 16.7 16.7 16.7 - -
  Lever C22 25 11.4 1.6 2.4 10.6 8.1 8.9 56.9
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 10 7.7 1.9 3.8 19.2 15.4 19.2 32.7
  Bukspottkörtel C25 44 3.6 2.3 1.8 31.7 17.2 9.5 33.9
  Andra matsmältningsorgan C26 4 - - - 15.0 25.0 20.0 40.0
Andningsorgan C30-39 168 12.8 2.6 11.9 23.8 21.4 5.6 21.9
  Näsa, bihåla C30-31 3 15.4 38.5 23.1 7.7 - 15.4 -
  Struphuvud C32 9 39.1 13.0 15.2 15.2 - - 17.4
  Lunga, luftstrupe C33-34 155 11.4 1.4 11.6 24.8 23.1 5.8 21.9
  Mediastinum C38 1 - - - - - - 100.0
Ben C40-41 3 23.5 - - 23.5 5.9 11.8 35.3
Hudmelanom C43 65 27.7 2.8 10.8 4.3 1.8 7.7 44.9
Hud, ej-melanom C44 76 28.9 0.5 1.3 0.5 0.3 0.8 67.6
Mesoteliom C45 15 28.0 4.0 10.7 16.0 10.7 5.3 25.3
Autonoma nervsystemet C47 1 50.0 - - - - - 50.0
Bindvävnad C48-49 7 45.7 - 2.9 - 8.6 5.7 37.1
Bröst C50 3 28.6 - 64.3 - - 7.1 -
Manliga könsorgan C60-63 471 50.7 8.0 2.0 7.9 2.5 0.7 28.1
  Prostata C61 454 50.6 8.2 1.7 8.2 2.5 0.7 28.2
  Testikel C62 13 53.8 - 10.8 1.5 4.6 3.1 26.2
  Andra manliga könsorgan C60,C63 4 55.0 5.0 10.0 - - - 30.0
Urinorgan C64-68 135 51.3 1.5 1.6 7.0 5.2 2.2 31.2
  Njure C64 50 43.8 1.2 0.4 11.6 12.4 2.8 27.9
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 84 55.7 1.7 2.4 4.3 0.9 1.9 33.2
Öga C69 1 42.9 14.3 - 28.6 14.3 - -
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 42 98.6 - - - - - 1.4
Sköldkörtel C73 9 39.5 4.7 18.6 16.3 4.7 2.3 14.0
Andra endokrina körtlar C74-75 2 - - - 12.5 12.5 12.5 62.5
Annan eller ospecifierad C76,C80 25 - - 2.4 28.2 31.5 13.7 24.2
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 145 5.4 0.1 0.8 43.1 26.9 1.7 22.0
  Hodgkin lymfom C81 7 11.8 - 2.9 32.4 23.5 - 29.4
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 64 11.0 0.3 0.9 28.9 15.1 2.8 40.9
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 2 - - - 50.0 33.3 8.3 8.3
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 19 - - 2.1 58.5 30.9 - 8.5
  Leukemi C91-95 34 - - - 58.6 37.9 - 3.6
  Myelodysplastiska syndrom D46 7 - - - 50.0 47.2 - 2.8
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 12 - - - 50.8 41.0 3.3 4.9
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud 393 99.9 - - - - 0.1 0.1
1 PUNLMP and ca in situ of the uroepithelium are included.