Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 1191 4829 8261 14548
Mun och svalg C00-14 28 91 159 251
  Läpp C00 4 13 31 44
  Tunga C02 6 24 44 68
  Annan muncancer C03-06 11 29 41 60
  Spottkörtel C07-08 5 13 30 54
  Svalg C01,C09-14 2 12 13 25
Matsmältningsorgan C15-26 154 563 919 1478
  Matstrupe C15 8 13 16 22
  Magsäck C16 14 41 67 130
  Tunntarm C17 1 10 20 30
  Tjocktarm C18 75 316 532 837
  Ändtarm C19-20 27 126 213 361
  Anus C21 4 9 14 27
  Lever C22 7 13 15 16
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 1 6 11 17
  Bukspottkörtel C25 17 29 31 37
  Andra matsmältningsorgan C26 - - - 1
Andningsorgan C30-39 51 124 167 222
  Näsa, bihåla C30-31 1 3 4 10
  Struphuvud C32 3 10 13 17
  Lunga, luftstrupe C33-34 46 110 148 190
  Mediastinum C38 - - - 1
Ben C40-41 - 5 9 37
Hudmelanom C43 71 280 474 843
Hud, ej-melanom C44 63 285 439 608
Mesoteliom C45 2 4 4 4
Autonoma nervsystemet C47 - - - 5
Bindvävnad C48-49 8 34 55 93
Bröst C50 463 2104 3646 6438
Kvinnliga könsorgan C51-58 124 502 920 1804
  Livmoderhals C53 13 43 92 214
  Livmoderkropp C54 71 299 554 1088
  Annan cancer i livmodern C55,C58 - - - 8
  Äggstock C56 26 105 179 352
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 14 55 95 142
Urinorgan C64-68 50 202 318 525
  Njure C64 23 123 191 313
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 27 79 127 212
Öga C69 1 3 8 34
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 35 164 327 727
Sköldkörtel C73 22 89 173 466
Andra endokrina körtlar C74-75 - - 1 7
Annan eller ospecifierad C76,C80 15 38 45 79
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 104 341 597 927
  Hodgkin lymfom C81 11 35 58 115
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 48 155 279 434
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - 2 4 6
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 9 31 59 70
  Leukemi C91-95 14 55 113 204
  Myelodysplastiska syndrom D46 1 6 8 8
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 21 57 76 90
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 43 208 366 611
  Förstadier till cancer i livmoderhals 139 621 1093 1870
  Borderlinetumör i äggstock D39 12 72 124 305
  Basaliom i hud 466 2143 3353 4616
1 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.