Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 247 949 1498 2134
Mun och svalg C00-14 7 27 40 60
  Läpp C00 1 4 7 13
  Tunga C02 1 5 7 9
  Annan muncancer C03-06 1 6 9 12
  Spottkörtel C07-08 1 3 4 8
  Svalg C01,C09-14 4 9 12 17
Matsmältningsorgan C15-26 38 120 178 238
  Matstrupe C15 2 5 5 6
  Magsäck C16 3 10 14 23
  Tunntarm C17 1 3 4 5
  Tjocktarm C18 14 49 80 108
  Ändtarm C19-20 11 40 58 77
  Anus C21 0 1 2 4
  Lever C22 2 4 5 5
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 1 3 3 3
  Bukspottkörtel C25 3 4 6 6
  Andra matsmältningsorgan C26 - - - -
Andningsorgan C30-39 19 44 53 70
  Näsa, bihåla C30-31 1 2 3 4
  Struphuvud C32 1 6 9 14
  Lunga, luftstrupe C33-34 17 36 41 49
  Mediastinum C38 - - 0 1
Ben C40-41 1 5 8 16
Hudmelanom C43 13 55 89 139
Hud, ej-melanom C44 9 44 68 91
Mesoteliom C45 3 5 5 5
Autonoma nervsystemet C47 0 1 1 5
Bindvävnad C48-49 1 5 9 20
Bröst C50 1 3 5 6
Manliga könsorgan C60-63 87 393 650 841
  Prostata C61 81 362 589 733
  Testikel C62 4 27 55 101
  Andra manliga könsorgan C60,C63 1 3 6 8
Urinorgan C64-68 19 89 138 201
  Njure C64 8 35 52 73
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 11 55 85 128
Öga C69 - 2 4 13
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 13 37 63 120
Sköldkörtel C73 2 9 13 28
Andra endokrina körtlar C74-75 1 3 3 7
Annan eller ospecifierad C76,C80 2 5 7 11
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 31 102 164 264
  Hodgkin lymfom C81 3 11 19 46
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 13 45 67 105
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - 1 2 2
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 3 7 12 15
  Leukemi C91-95 10 26 52 82
  Myelodysplastiska syndrom D46 1 1 2 2
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 2 9 11 13
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud 66 323 494 640
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.