Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 238 231 249 263 268 282 274 305 317 331 340
Mun och svalg C00-14 4 3 3 3 2 4 5 4 5 5 7
  Läpp C00 1 1 0 0 1 1 0 - - - -
  Tunga C02 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 -
  Annan muncancer C03-06 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 4
  Spottkörtel C07-08 0 0 0 0 - 0 1 1 0 - -
  Svalg C01,C09-14 1 1 1 2 1 2 2 1 2 3 3
Matsmältningsorgan C15-26 79 68 73 70 74 81 79 84 98 118 119
  Matstrupe C15 7 4 4 5 5 9 6 6 6 10 7
  Magsäck C16 41 33 32 25 22 22 20 17 17 19 16
  Tunntarm C17 1 0 1 1 1 0 1 1 2 8 1
  Tjocktarm C18 5 6 9 9 11 13 13 14 18 25 25
  Ändtarm C19-20 6 7 7 9 12 11 12 13 13 10 18
  Anus C21 - - 0 - - 0 - - 0 - 1
  Lever C22 3 2 3 5 4 7 7 7 12 10 13
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 2 1 4 3 4 5 4 4 6 4 4
  Bukspottkörtel C25 12 12 12 12 15 13 15 20 23 23 27
  Andra matsmältningsorgan C26 2 2 2 2 1 0 1 3 2 9 7
Andningsorgan C30-39 95 89 99 94 85 74 80 80 74 88 68
  Näsa, bihåla C30-31 1 0 - 1 1 0 0 0 1 1 -
  Struphuvud C32 4 4 2 3 3 3 1 3 2 2 1
  Lunga, luftstrupe C33-34 90 85 97 89 81 71 78 75 71 85 66
  Mediastinum C38 0 0 - 1 - 0 - 0 0 - 1
Ben C40-41 1 - 1 1 0 0 0 0 1 2 -
Hudmelanom C43 1 3 2 2 3 4 3 4 6 3 7
Hud, ej-melanom C44 0 1 0 0 1 1 1 1 2 3 1
Mesoteliom C45 0 0 0 0 1 2 2 2 3 5 4
Autonoma nervsystemet C47 0 0 - - 0 0 - 0 - - -
Bindvävnad C48-49 1 1 1 2 2 1 2 1 2 3 1
Bröst C50 0 0 0 0 0 - 0 0 - - -
Manliga könsorgan C60-63 15 21 23 31 38 44 46 54 50 42 41
  Prostata C61 14 20 23 31 36 43 45 54 50 42 41
  Testikel C62 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
  Andra manliga könsorgan C60,C63 0 0 0 - 1 0 1 1 0 - -
Urinorgan C64-68 10 11 15 19 15 18 17 21 22 23 24
  Njure C64 3 4 6 8 8 10 9 9 11 14 14
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 6 7 9 11 7 8 8 12 11 9 10
Öga C69 0 0 0 1 1 0 0 - 1 - -
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 4 5 7 7 8 7 7 11 12 5 9
Sköldkörtel C73 1 0 1 0 1 0 1 1 2 - 1
Andra endokrina körtlar C74-75 - 1 1 1 1 0 0 1 0 - -
Annan eller ospecifierad C76,C80 6 9 7 9 15 14 9 12 10 13 18
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 20 19 15 22 22 30 22 28 30 21 40
  Hodgkin lymfom C81 2 2 2 1 1 - 0 0 0 - -
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 6 6 4 7 9 12 9 10 12 7 20
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - 0 0 - - 0 0 0 1 - -
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 3 3 3 4 3 6 4 5 6 6 5
  Leukemi C91-95 10 7 6 8 7 8 6 9 9 5 8
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - 0 1 1 2 3 5
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 0 0 0 1 1 3 1 1 1 - 2
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud 1 0 - - - 0 - - - - -
1 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.