Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 285 306 366 429 481 517 576 616 692 704 690
Mun och svalg C00-14 5 6 6 8 8 7 7 11 12 15 11
  Läpp C00 1 2 1 3 2 1 1 2 2 3 -
  Tunga C02 1 0 1 0 2 1 2 3 3 3 6
  Annan muncancer C03-06 0 1 1 2 2 2 2 3 2 6 3
  Spottkörtel C07-08 2 1 1 1 0 1 1 1 1 1 -
  Svalg C01,C09-14 1 2 2 2 1 1 1 1 3 2 2
Matsmältningsorgan C15-26 85 94 104 124 127 121 128 134 132 135 129
  Matstrupe C15 9 10 7 8 5 8 4 6 5 3 9
  Magsäck C16 31 31 28 31 23 24 18 19 16 15 14
  Tunntarm C17 1 1 1 2 2 1 2 1 3 1 2
  Tjocktarm C18 13 16 22 23 35 32 43 40 42 55 53
  Ändtarm C19-20 11 11 15 18 21 18 18 23 22 18 16
  Anus C21 - - 1 0 0 1 1 0 1 1 -
  Lever C22 2 2 4 4 6 5 5 8 7 8 5
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 5 6 10 15 12 11 13 8 8 2 5
  Bukspottkörtel C25 8 12 15 20 21 19 21 25 27 30 22
  Andra matsmältningsorgan C26 5 4 3 2 2 1 2 4 2 2 3
Andningsorgan C30-39 8 7 15 18 17 24 31 28 34 49 41
  Näsa, bihåla C30-31 1 1 1 1 1 1 1 1 0 3 1
  Struphuvud C32 0 0 1 0 0 1 2 1 - - 1
  Lunga, luftstrupe C33-34 6 6 13 16 16 22 28 26 33 45 36
  Mediastinum C38 - - 1 1 - 0 1 1 0 - -
Ben C40-41 1 1 2 0 1 1 1 0 1 1 3
Hudmelanom C43 6 7 9 9 14 10 13 18 26 28 26
Hud, ej-melanom C44 6 4 9 13 18 24 26 24 34 29 35
Mesoteliom C45 - - 0 0 1 1 1 1 1 1 1
Autonoma nervsystemet C47 0 0 0 0 0 0 0 - 1 - -
Bindvävnad C48-49 3 1 2 3 4 5 3 5 5 5 2
Bröst C50 54 67 79 103 120 133 165 177 216 203 190
Kvinnliga könsorgan C51-58 57 49 58 53 61 68 68 80 79 86 78
  Livmoderhals C53 22 12 13 7 7 7 6 8 7 9 6
  Livmoderkropp C54 16 20 22 23 26 30 36 47 38 43 38
  Annan cancer i livmodern C55,C58 1 1 1 0 0 1 0 - 1 1 1
  Äggstock C56 12 13 15 18 23 24 19 19 25 18 17
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 7 3 7 4 5 7 7 6 8 15 16
Urinorgan C64-68 10 10 15 18 25 27 32 28 34 33 33
  Njure C64 5 6 9 10 12 16 19 16 18 23 14
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 5 3 5 8 13 11 14 12 16 10 19
Öga C69 2 1 1 1 1 1 2 1 1 - -
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 7 7 12 15 20 18 21 25 24 22 22
Sköldkörtel C73 3 6 9 9 10 10 12 11 14 11 18
Andra endokrina körtlar C74-75 0 0 1 1 1 0 0 1 0 - 1
Annan eller ospecifierad C76,C80 13 15 11 15 16 21 19 18 16 32 22
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 25 30 32 39 39 47 47 53 63 54 78
  Hodgkin lymfom C81 2 3 3 4 2 3 2 2 2 1 3
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 5 7 10 11 15 21 23 21 32 18 32
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - 0 - - - 0 0 1 1 1 1
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 5 4 6 9 8 8 6 11 8 6 10
  Leukemi C91-95 11 14 12 14 9 11 13 13 14 20 24
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - 0 2 3 4 4 2
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 1 2 1 2 5 3 2 3 3 4 6
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 - 1 1 3 4 8 11 13 14 7 9
  Förstadier till cancer i livmoderhals 17 10 9 15 29 36 31 27 25 12 14
  Borderlinetumör i äggstock D39 3 2 3 3 5 5 8 5 9 2 10
  Basaliom i hud 30 50 65 89 104 134 119 115 133 101 85
1 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.