Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 - - - 6.3 3.5 13.9 13.7 30.8 65.3 43.4 99.9 171.2 264.0 493.8 591.4 824.3 980.9 1376 80.2
Mun och svalg C00-14 - - - - - - - 6.8 3.1 - - - 4.3 7.7 6.3 7.4 4.3 21.6 1.3
  Läpp C00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
  Tunga C02 - - - - - - - - - - - - - - - 3.7 - 17.3 0.1
  Annan muncancer C03-06 - - - - - - - - 3.1 - - - 4.3 - 3.2 3.7 4.3 - 0.5
  Spottkörtel C07-08 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
  Svalg C01,C09-14 - - - - - - - 6.8 - - - - - 7.7 3.2 - - 4.3 0.7
Matsmältningsorgan C15-26 - - - - - 3.5 3.4 13.7 18.7 2.7 35.8 42.8 73.0 148.4 155.0 210.7 337.0 493.4 22.8
  Matstrupe C15 - - - - - - - - - - - 2.4 8.6 15.4 3.2 11.1 21.6 21.6 1.3
  Magsäck C16 - - - - - - - 6.8 6.2 - 7.7 4.8 4.3 5.1 15.8 18.5 51.9 73.6 2.8
  Tunntarm C17 - - - - - - - 3.4 - - - - - - 3.2 - 4.3 4.3 0.3
  Tjocktarm C18 - - - - - - 3.4 - 3.1 2.7 7.7 2.4 12.9 30.7 53.8 66.5 73.5 134.2 5.2
  Ändtarm C19-20 - - - - - - - - 3.1 - 2.6 7.1 8.6 20.5 9.5 29.6 25.9 64.9 2.5
  Anus C21 - - - - - - - - - - - - - - - - - 4.3 0.0
  Lever C22 - - - - - - - - - - 5.1 - 4.3 5.1 9.5 3.7 30.2 30.3 1.1
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 - - - - - - - - - - - 4.8 8.6 7.7 9.5 14.8 34.6 30.3 1.4
  Bukspottkörtel C25 - - - - - 3.5 - 3.4 3.1 - 12.8 21.4 25.8 61.4 50.6 66.5 86.4 103.9 7.7
  Andra matsmältningsorgan C26 - - - - - - - - 3.1 - - - - 2.6 - - 8.6 26.0 0.4
Andningsorgan C30-39 - - - - - - - - - - - 16.6 40.8 69.1 98.0 107.2 73.5 112.5 8.3
  Näsa, bihåla C30-31 - - - - - - - - - - - - - - - - - 4.3 0.0
  Struphuvud C32 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
  Lunga, luftstrupe C33-34 - - - - - - - - - - - 16.6 40.8 69.1 98.0 107.2 69.1 99.5 8.2
  Mediastinum C38 - - - - - - - - - - - - - - - - 4.3 - 0.0
Ben C40-41 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
Hudmelanom C43 - - - - - - - 3.4 - - 2.6 2.4 2.1 2.6 3.2 7.4 4.3 13.0 0.8
Hud, ej-melanom C44 - - - - - - - - - - - - - - - - - 8.7 0.0
Mesoteliom C45 - - - - - - - - 3.1 2.7 2.6 - 2.1 - - - 4.3 - 0.6
Autonoma nervsystemet C47 - - - - - - - - - - - 2.4 - 2.6 - - - - 0.2
Bindvävnad C48-49 - - - - - - - - - - - 4.8 - - 9.5 3.7 4.3 - 0.4
Bröst C50 - - - - - 7.0 6.8 3.4 15.5 24.4 28.2 49.9 47.2 115.1 98.0 122.0 164.2 134.2 17.0
Kvinnliga könsorgan C51-58 - - - - - - 3.4 3.4 3.1 2.7 15.4 35.7 36.5 51.2 82.2 114.6 121.0 177.5 10.2
  Livmoderhals C53 - - - - - - 3.4 3.4 3.1 - 2.6 2.4 4.3 7.7 6.3 - 13.0 8.7 1.5
  Livmoderkropp C54 - - - - - - - - - - 2.6 7.1 4.3 15.4 25.3 29.6 34.6 30.3 2.2
  Annan cancer i livmodern C55,C58 - - - - - - - - - - - - 2.1 - - - 8.6 - 0.1
  Äggstock C56 - - - - - - - - - - 7.7 26.2 21.5 25.6 31.6 73.9 60.5 73.6 5.1
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 - - - - - - - - - 2.7 2.6 - 4.3 2.6 19.0 11.1 4.3 64.9 1.4
Urinorgan C64-68 - - - - - - - - - 2.7 2.6 - 17.2 12.8 28.5 48.1 51.9 90.9 3.1
  Njure C64 - - - - - - - - - 2.7 2.6 - 8.6 12.8 15.8 44.4 38.9 17.3 2.1
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 - - - - - - - - - - - - 8.6 - 12.7 3.7 13.0 73.6 1.1
Öga C69 - - - - - - - - - - - - 2.1 - 6.3 - - - 0.2
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 - - - - - 3.5 - - 15.5 2.7 2.6 4.8 10.7 20.5 15.8 22.2 13.0 26.0 3.5
Sköldkörtel C73 - - - - - - - - - - - - 2.1 2.6 - 14.8 8.6 4.3 0.4
Andra endokrina körtlar C74-75 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
Annan eller ospecifierad C76,C80 - - - - - - - - 3.1 2.7 5.1 7.1 6.4 20.5 19.0 55.4 56.2 116.9 3.6
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 - - - 6.3 3.5 - - - 3.1 2.7 5.1 4.8 19.3 40.9 69.6 110.9 138.3 177.5 7.7
  Hodgkin lymfom C81 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 - - - - - - - - 3.1 2.7 2.6 - 10.7 12.8 19.0 48.1 60.5 77.9 2.8
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - - - - - - - - - - - - - - - 4.3 0.0
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 - - - - - - - - - - 2.6 - 2.1 12.8 15.8 29.6 17.3 21.6 1.4
  Leukemi C91-95 - - - 6.3 3.5 - - - - - - 4.8 6.4 10.2 28.5 22.2 43.2 64.9 2.9
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - - - - - - - - - 2.6 3.2 7.4 8.6 8.7 0.3
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 - - - - - - - - - - - - - 2.6 3.2 3.7 8.6 - 0.2
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 - - - - - - - - - - - 2.4 2.1 - - - - - 0.2
  Förstadier till cancer i livmoderhals - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
  Borderlinetumör i äggstock D39 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
  Basaliom i hud - - - - - - - - - - - - - - - 3.7 - - 0.0
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.