Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 802 90.9 1.7 2.6 1.2 3.6
Mun och svalg C00-14 19 100.0 - - - -
  Läpp C00 2 100.0 - - - -
  Tunga C02 5 100.0 - - - -
  Annan muncancer C03-06 3 100.0 - - - -
  Spottkörtel C07-08 1 100.0 - - - -
  Svalg C01,C09-14 7 100.0 - - - -
Matsmältningsorgan C15-26 158 87.9 2.2 4.1 1.4 4.4
  Matstrupe C15 9 97.7 - - 2.3 -
  Magsäck C16 19 92.5 1.1 2.2 - 4.3
  Tunntarm C17 3 87.5 - - - 12.5
  Tjocktarm C18 43 96.7 - 0.9 0.5 1.9
  Ändtarm C19-20 32 95.7 - 1.2 0.6 2.5
  Anus C21 2 100.0 - - - -
  Lever C22 15 85.5 1.3 7.9 1.3 3.9
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 6 86.7 6.7 3.3 3.3 -
  Bukspottkörtel C25 23 64.7 8.6 15.5 3.4 7.8
  Andra matsmältningsorgan C26 6 48.3 10.3 3.4 6.9 31.0
Andningsorgan C30-39 91 76.6 6.8 8.1 2.6 5.9
  Näsa, bihåla C30-31 1 100.0 - - - -
  Struphuvud C32 5 100.0 - - - -
  Lunga, luftstrupe C33-34 85 75.0 7.3 8.7 2.8 6.1
  Mediastinum C38 0 100.0 - - - -
Ben C40-41 2 100.0 - - - -
Hudmelanom C43 27 100.0 - - - -
Hud, ej-melanom C44 37 98.9 - 1.1 - -
Mesoteliom C45 4 95.2 - - - 4.8
Autonoma nervsystemet C47 - - - - - -
Bindvävnad C48-49 5 96.2 - - - 3.8
Bröst C50 1 100.0 - - - -
Manliga könsorgan C60-63 272 98.9 - 0.1 0.7 0.3
  Prostata C61 265 98.9 - 0.2 0.7 0.3
  Testikel C62 5 100.0 - - - -
  Andra manliga könsorgan C60,C63 2 100.0 - - - -
Urinorgan C64-68 74 93.5 0.8 2.2 0.8 2.7
  Njure C64 26 87.0 - 4.6 2.3 6.1
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 47 97.0 1.3 0.8 - 0.8
Öga C69 1 100.0 - - - -
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 19 85.4 - 9.4 2.1 3.1
Sköldkörtel C73 5 100.0 - - - -
Andra endokrina körtlar C74-75 1 100.0 - - - -
Annan eller ospecifierad C76,C80 16 65.0 6.3 10.0 3.8 15.0
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 70 77.7 4.0 1.7 2.3 14.3
  Hodgkin lymfom C81 3 100.0 - - - -
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 33 98.8 - - - 1.2
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 1 100.0 - - - -
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 10 60.8 5.9 9.8 7.8 15.7
  Leukemi C91-95 16 71.8 7.7 1.3 2.6 16.7
  Myelodysplastiska syndrom D46 6 3.6 17.9 - 7.1 71.4
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 2 36.4 - - - 63.6
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud 105 100.0 - - - -
1 Preferensordningen för diagnosernas verifikationsmetod är:
 1. Histologisk undersökning (inklusive obduktion, och vid leukemi undersökning av benmärg och blod)
 2. Cytologisk undersökning
 3. Kirurgi (inklusive endoskopi), obduktion utan histologisk verifikation, röntgen och specifika laboratoriefynd
 4. Klinisk undersökning
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.