Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 802 26.9 4.2 3.9 17.0 8.8 6.3 33.0
Mun och svalg C00-14 19 35.1 5.3 28.7 9.6 5.3 4.3 11.7
  Läpp C00 2 72.7 - 9.1 - - - 18.2
  Tunga C02 5 52.2 - 26.1 - - 4.3 17.4
  Annan muncancer C03-06 3 47.1 5.9 17.6 11.8 5.9 - 11.8
  Spottkörtel C07-08 1 33.3 16.7 - 16.7 - - 33.3
  Svalg C01,C09-14 7 8.1 8.1 45.9 16.2 10.8 8.1 2.7
Matsmältningsorgan C15-26 158 10.7 8.1 9.0 19.8 13.2 13.1 26.1
  Matstrupe C15 9 13.6 2.3 15.9 31.8 13.6 9.1 13.6
  Magsäck C16 19 11.8 4.3 12.9 22.6 7.5 16.1 24.7
  Tunntarm C17 3 6.3 6.3 12.5 12.5 6.3 18.8 37.5
  Tjocktarm C18 43 10.7 13.0 9.3 19.5 12.1 15.3 20.0
  Ändtarm C19-20 32 14.3 18.6 11.8 14.3 9.3 8.1 23.6
  Anus C21 2 25.0 - 12.5 12.5 12.5 - 37.5
  Lever C22 15 15.8 - 1.3 11.8 7.9 14.5 48.7
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 6 3.3 - 13.3 23.3 6.7 26.7 26.7
  Bukspottkörtel C25 23 4.3 - 4.3 26.7 25.9 11.2 27.6
  Andra matsmältningsorgan C26 6 - - - 20.7 34.5 10.3 34.5
Andningsorgan C30-39 91 7.2 1.8 3.7 33.5 14.0 11.4 28.4
  Näsa, bihåla C30-31 1 25.0 75.0 - - - - -
  Struphuvud C32 5 40.7 14.8 11.1 14.8 - 7.4 11.1
  Lunga, luftstrupe C33-34 85 5.0 0.2 3.3 35.1 15.1 11.6 29.7
  Mediastinum C38 0 - - - - - 100.0 -
Ben C40-41 2 25.0 - - 25.0 12.5 - 37.5
Hudmelanom C43 27 30.7 3.6 5.1 6.6 2.9 8.8 42.3
Hud, ej-melanom C44 37 31.2 1.1 - 1.1 - 1.1 65.6
Mesoteliom C45 4 14.3 4.8 4.8 14.3 14.3 4.8 42.9
Autonoma nervsystemet C47 - - - - - - - -
Bindvävnad C48-49 5 15.4 - - 3.8 11.5 7.7 61.5
Bröst C50 1 20.0 - 40.0 - - 40.0 -
Manliga könsorgan C60-63 272 39.7 5.6 1.3 11.5 1.9 1.9 38.1
  Prostata C61 265 39.7 5.7 1.1 11.4 1.9 2.0 38.3
  Testikel C62 5 40.0 - 16.0 12.0 4.0 - 28.0
  Andra manliga könsorgan C60,C63 2 40.0 - - 20.0 - - 40.0
Urinorgan C64-68 74 38.9 2.2 2.2 6.3 3.3 3.0 44.3
  Njure C64 26 29.8 3.1 1.5 13.0 7.6 4.6 40.5
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 47 43.9 1.7 2.5 2.5 0.8 2.1 46.4
Öga C69 1 33.3 - - 33.3 33.3 - -
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 19 100.0 - - - - - -
Sköldkörtel C73 5 26.9 - 7.7 11.5 - 15.4 38.5
Andra endokrina körtlar C74-75 1 33.3 - - - 33.3 - 33.3
Annan eller ospecifierad C76,C80 16 - - - 22.5 40.0 25.0 12.5
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 70 8.3 - 0.6 41.1 27.7 3.4 18.9
  Hodgkin lymfom C81 3 7.7 - - 23.1 53.8 - 15.4
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 33 16.9 - 1.2 25.3 18.7 7.2 30.7
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 1 - - - 66.7 33.3 - -
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 10 - - - 56.9 35.3 - 7.8
  Leukemi C91-95 16 - - - 59.0 35.9 - 5.1
  Myelodysplastiska syndrom D46 6 - - - 53.6 35.7 - 10.7
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 2 - - - 63.6 18.2 - 18.2
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud 105 99.8 - - - - 0.2 -
1 PUNLMP and ca in situ of the uroepithelium are included.