Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 703 27.9 2.4 12.5 13.9 8.7 9.0 25.7
Mun och svalg C00-14 12 30.0 5.0 16.7 20.0 3.3 3.3 21.7
  Läpp C00 2 37.5 - - - - - 62.5
  Tunga C02 4 33.3 - 16.7 27.8 - 5.6 16.7
  Annan muncancer C03-06 3 5.9 17.6 17.6 23.5 11.8 5.9 17.6
  Spottkörtel C07-08 1 66.7 - - - - - 33.3
  Svalg C01,C09-14 2 36.4 - 36.4 27.3 - - -
Matsmältningsorgan C15-26 133 10.9 9.4 8.6 19.6 13.3 13.1 25.2
  Matstrupe C15 5 11.1 - 3.7 14.8 22.2 7.4 40.7
  Magsäck C16 13 10.4 4.5 11.9 29.9 7.5 10.4 25.4
  Tunntarm C17 2 - - 30.0 20.0 20.0 30.0 -
  Tjocktarm C18 48 10.8 16.3 8.3 13.3 12.5 15.0 23.8
  Ändtarm C19-20 23 21.1 16.7 14.9 14.9 8.8 9.6 14.0
  Anus C21 1 33.3 - 33.3 33.3 - - -
  Lever C22 6 6.5 - - 12.9 9.7 12.9 58.1
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 5 7.4 3.7 - 25.9 11.1 14.8 37.0
  Bukspottkörtel C25 27 5.2 - 5.2 29.9 20.9 14.2 24.6
  Andra matsmältningsorgan C26 2 - - - 30.0 10.0 10.0 50.0
Andningsorgan C30-39 40 10.0 1.0 5.0 25.9 17.4 10.0 30.8
  Näsa, bihåla C30-31 1 40.0 20.0 20.0 - - - 20.0
  Struphuvud C32 0 - - - - - - 100.0
  Lunga, luftstrupe C33-34 38 9.5 0.5 4.7 27.4 18.4 10.5 28.9
  Mediastinum C38 0 - - - - - - 100.0
Ben C40-41 2 12.5 - - - - - 87.5
Hudmelanom C43 28 30.3 1.4 2.8 2.8 1.4 9.2 52.1
Hud, ej-melanom C44 35 29.0 - - 0.6 - 0.6 69.9
Mesoteliom C45 1 - - - 33.3 16.7 16.7 33.3
Autonoma nervsystemet C47 1 33.3 - - - - - 66.7
Bindvävnad C48-49 4 10.5 - - 21.1 10.5 10.5 47.4
Bröst C50 210 44.3 0.4 32.9 3.5 1.8 7.2 9.9
Kvinnliga könsorgan C51-58 81 23.3 1.0 1.2 15.9 5.5 17.6 35.5
  Livmoderhals C53 7 15.2 3.0 3.0 9.1 9.1 18.2 42.4
  Livmoderkropp C54 38 32.6 0.5 0.5 9.5 1.6 8.9 46.3
  Annan cancer i livmodern C55,C58 1 - - - - 25.0 - 75.0
  Äggstock C56 24 8.3 1.7 0.8 31.4 10.7 28.1 19.0
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 11 30.9 - 3.6 9.1 3.6 25.5 27.3
Urinorgan C64-68 32 34.6 3.7 0.6 9.3 8.0 4.3 39.5
  Njure C64 18 30.7 2.3 - 13.6 10.2 5.7 37.5
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 15 39.2 5.4 1.4 4.1 5.4 2.7 41.9
Öga C69 0 - - - - - - 100.0
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 25 98.4 - - - - - 1.6
Sköldkörtel C73 14 22.5 - 4.2 2.8 5.6 11.3 53.5
Andra endokrina körtlar C74-75 0 50.0 - - - 50.0 - -
Annan eller ospecifierad C76,C80 19 - - - 19.4 45.2 19.4 16.1
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 67 6.0 - 0.9 44.2 22.7 3.0 23.3
  Hodgkin lymfom C81 2 - - 18.2 27.3 36.4 - 18.2
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 30 13.2 - 0.7 28.3 9.2 5.9 42.8
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 1 - - - 25.0 50.0 - 25.0
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 8 - - - 65.0 22.5 - 12.5
  Leukemi C91-95 18 - - - 57.1 40.7 1.1 1.1
  Myelodysplastiska syndrom D46 3 - - - 68.8 18.8 - 12.5
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 4 - - - 57.1 33.3 - 9.5
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 11 100.0 - - - - - -
  Förstadier till cancer i livmoderhals 18 97.7 - - - - - 2.3
  Borderlinetumör i äggstock D39 6 70.0 - - 3.3 - - 26.7
  Basaliom i hud 124 99.7 0.2 - - 0.2 - -
1 PUNLMP and ca in situ of the uroepithelium are included.