Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 222 896 1447 2376
Mun och svalg C00-14 5 17 25 36
  Läpp C00 - 1 2 5
  Tunga C02 3 6 8 12
  Annan muncancer C03-06 1 4 5 6
  Spottkörtel C07-08 - 2 3 6
  Svalg C01,C09-14 1 4 7 7
Matsmältningsorgan C15-26 27 94 138 210
  Matstrupe C15 1 1 2 3
  Magsäck C16 3 7 12 18
  Tunntarm C17 2 4 6 9
  Tjocktarm C18 15 51 71 111
  Ändtarm C19-20 5 21 34 52
  Anus C21 - 1 1 3
  Lever C22 0 3 4 5
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 0 0 1 2
  Bukspottkörtel C25 2 5 6 8
  Andra matsmältningsorgan C26 - - - -
Andningsorgan C30-39 8 17 22 28
  Näsa, bihåla C30-31 1 2 3 4
  Struphuvud C32 0 0 1 2
  Lunga, luftstrupe C33-34 5 14 17 22
  Mediastinum C38 - - - -
Ben C40-41 3 7 7 18
Hudmelanom C43 10 53 80 126
Hud, ej-melanom C44 8 28 39 68
Mesoteliom C45 0 0 0 0
Autonoma nervsystemet C47 - - - 2
Bindvävnad C48-49 1 4 11 22
Bröst C50 79 367 611 969
Kvinnliga könsorgan C51-58 26 106 178 301
  Livmoderhals C53 5 20 39 62
  Livmoderkropp C54 12 52 93 154
  Annan cancer i livmodern C55,C58 - 0 0 0
  Äggstock C56 5 24 33 66
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 5 10 13 19
Urinorgan C64-68 8 29 52 79
  Njure C64 5 18 33 48
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 3 11 18 31
Öga C69 - - 2 5
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 9 46 79 148
Sköldkörtel C73 12 40 63 126
Andra endokrina körtlar C74-75 0 1 3 6
Annan eller ospecifierad C76,C80 5 7 8 11
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 20 80 130 223
  Hodgkin lymfom C81 3 11 20 52
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 9 35 52 83
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 0 1 1 1
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 2 6 8 9
  Leukemi C91-95 6 26 47 75
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - -
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 1 1 2 2
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 3 22 42 77
  Förstadier till cancer i livmoderhals 15 88 219 623
  Borderlinetumör i äggstock D39 6 15 36 72
  Basaliom i hud 26 162 280 488
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.