Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 131 127 149 171 179 182 179 187 195 210 183
Mun och svalg C00-14 2 2 2 2 2 2 3 3 2 4 -
  Läpp C00 - - 0 - 0 0 0 - - - -
  Tunga C02 0 1 0 0 0 0 1 1 0 - -
  Annan muncancer C03-06 1 - 0 1 0 1 1 1 2 2 -
  Spottkörtel C07-08 1 0 0 0 0 0 1 1 0 - -
  Svalg C01,C09-14 - 1 1 1 1 0 0 1 0 2 -
Matsmältningsorgan C15-26 52 52 64 67 62 59 56 61 64 68 64
  Matstrupe C15 4 4 7 4 4 4 3 2 3 5 3
  Magsäck C16 21 16 17 17 14 9 10 10 8 13 6
  Tunntarm C17 0 1 0 1 1 0 1 0 1 - -
  Tjocktarm C18 9 9 10 11 10 15 11 11 14 15 12
  Ändtarm C19-20 6 6 7 9 7 9 6 6 7 5 5
  Anus C21 - - - 0 0 0 - 0 1 - 1
  Lever C22 0 1 3 4 4 3 4 3 4 7 8
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 3 5 8 7 8 6 6 7 8 4 10
  Bukspottkörtel C25 7 9 10 11 14 12 15 18 16 18 18
  Andra matsmältningsorgan C26 2 1 3 3 1 1 1 2 1 1 1
Andningsorgan C30-39 5 6 8 11 12 13 13 19 20 32 24
  Näsa, bihåla C30-31 1 0 - 1 - 0 - 0 - - -
  Struphuvud C32 0 - - - 0 - 0 0 0 - -
  Lunga, luftstrupe C33-34 4 6 8 10 12 12 12 18 19 32 24
  Mediastinum C38 - - 0 0 0 - - - 0 - -
Ben C40-41 0 0 0 1 0 0 0 1 - - -
Hudmelanom C43 2 2 1 2 3 3 3 3 4 3 -
Hud, ej-melanom C44 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 -
Mesoteliom C45 0 0 - - 0 - - 1 0 - -
Autonoma nervsystemet C47 - - 0 0 - 0 0 0 - - -
Bindvävnad C48-49 1 0 1 2 1 1 2 1 1 - -
Bröst C50 17 18 22 27 27 30 32 27 31 30 18
Kvinnliga könsorgan C51-58 20 19 19 16 21 22 15 21 23 27 31
  Livmoderhals C53 6 4 3 4 3 2 2 2 2 1 1
  Livmoderkropp C54 4 6 4 4 5 6 4 5 8 6 10
  Annan cancer i livmodern C55,C58 1 1 0 - 0 0 - 0 - - -
  Äggstock C56 8 7 9 6 11 12 7 12 11 12 13
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 1 2 2 2 2 2 2 1 2 8 7
Urinorgan C64-68 4 5 6 7 8 8 8 6 10 9 9
  Njure C64 3 3 4 5 4 5 5 3 6 8 8
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 1 2 3 2 4 3 3 3 4 1 1
Öga C69 - 0 0 1 1 0 0 0 0 - -
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 3 3 4 6 6 6 7 8 6 6 5
Sköldkörtel C73 2 1 1 1 2 1 2 1 2 - 1
Andra endokrina körtlar C74-75 - - - 0 - 0 0 0 0 - 1
Annan eller ospecifierad C76,C80 9 5 5 9 14 14 14 14 12 12 11
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 13 12 13 16 19 21 21 22 18 18 19
  Hodgkin lymfom C81 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 2 3 4 5 7 9 8 8 6 9 8
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - 0 0 0 0 - 0 - -
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 3 3 3 4 4 5 4 5 3 3 4
  Leukemi C91-95 7 4 5 6 5 4 6 5 5 5 5
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - 1 1 1 1 - 1
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 - 1 1 1 1 1 1 2 1 1 -
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 - - - - - - 0 - 0 - -
  Förstadier till cancer i livmoderhals - - - - - - - - 0 - -
  Borderlinetumör i äggstock D39 - 0 - - - 0 - 0 0 - -
  Basaliom i hud - - - 0 0 - 0 - - - 1
1 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.