Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 195.8 172.1 175.6 166.5 148.3 147.9 129.5 119.2 108.6 106.3 103.3
Mun och svalg C00-14 2.4 2.1 2.3 2.1 2.7 3.1 1.6 1.2 2.2 3.5 2.6
  Läpp C00 0.2 0.6 0.1 - 0.3 0.3 - - 0.1 - -
  Tunga C02 0.5 0.2 0.3 0.4 0.2 0.7 0.2 - 0.7 0.5 1.3
  Annan muncancer C03-06 0.4 0.2 0.4 0.7 1.0 0.7 0.4 0.3 0.8 1.2 0.8
  Spottkörtel C07-08 - 0.4 0.3 0.2 0.4 0.3 - 0.1 - 0.6 -
  Svalg C01,C09-14 1.2 0.8 1.2 0.8 0.8 1.2 1.0 0.9 0.6 1.2 0.5
Matsmältningsorgan C15-26 62.7 57.1 53.9 45.0 43.1 37.4 34.5 36.0 37.9 30.8 26.7
  Matstrupe C15 3.6 3.7 4.5 3.3 3.1 2.6 3.0 3.3 4.4 3.5 2.9
  Magsäck C16 34.1 29.3 19.4 16.3 12.0 8.6 5.2 5.7 5.5 4.9 3.4
  Tunntarm C17 - 0.4 - 0.3 0.4 0.3 0.3 0.6 0.7 1.5 -
  Tjocktarm C18 6.3 6.4 6.6 6.8 5.9 8.0 6.9 5.5 6.0 7.1 4.2
  Ändtarm C19-20 5.4 4.1 8.3 5.3 8.5 5.2 5.7 6.1 5.4 1.2 3.7
  Anus C21 - - - - 0.4 0.1 - - 0.3 0.6 -
  Lever C22 1.6 0.8 2.2 2.4 3.8 2.7 1.8 3.4 4.5 2.6 4.7
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 0.9 2.1 1.6 1.2 1.3 1.3 2.3 2.0 2.5 1.1 1.9
  Bukspottkörtel C25 8.7 8.4 10.6 7.4 7.0 8.0 9.0 9.2 7.4 7.4 5.1
  Andra matsmältningsorgan C26 2.1 2.0 0.8 1.9 0.5 0.6 0.2 0.2 1.1 0.9 0.8
Andningsorgan C30-39 67.1 58.7 61.6 61.4 44.5 39.0 35.4 35.8 27.5 24.6 24.9
  Näsa, bihåla C30-31 0.5 0.7 0.2 0.2 - - 0.5 0.1 0.4 0.6 -
  Struphuvud C32 2.8 1.0 0.9 1.9 1.9 0.4 1.4 0.9 0.8 - 1.7
  Lunga, luftstrupe C33-34 62.9 56.8 60.1 59.3 41.7 38.0 33.0 34.5 26.1 23.7 23.2
  Mediastinum C38 0.9 0.2 0.4 - 0.6 0.3 0.5 0.3 0.2 0.3 -
Ben C40-41 1.3 0.5 1.2 0.8 0.4 0.4 0.3 - 0.2 - -
Hudmelanom C43 2.2 1.5 1.0 2.3 2.5 2.2 0.9 1.7 3.1 3.7 4.1
Hud, ej-melanom C44 - 0.2 0.6 0.6 0.3 0.3 0.2 0.6 0.3 1.3 0.4
Mesoteliom C45 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4 0.5 1.1 0.7 0.6 0.5 -
Autonoma nervsystemet C47 0.7 - 0.2 - 0.4 0.3 - 0.2 - - -
Bindvävnad C48-49 0.2 2.5 2.8 1.9 1.9 2.4 0.5 0.7 0.3 2.0 1.3
Bröst C50 0.3 - - 0.5 - - 0.2 - - - -
Manliga könsorgan C60-63 14.5 18.0 18.4 22.4 16.3 22.7 20.8 14.5 12.3 12.5 13.1
  Prostata C61 13.2 17.2 17.3 21.9 16.1 22.5 20.0 14.5 11.8 12.5 10.8
  Testikel C62 1.3 0.8 0.7 0.3 0.2 - 0.4 - 0.3 - 2.3
  Andra manliga könsorgan C60,C63 - - 0.3 0.2 - 0.2 0.4 - 0.1 - -
Urinorgan C64-68 10.3 8.1 12.2 7.2 9.1 10.6 9.8 8.1 7.1 10.0 8.8
  Njure C64 5.0 3.7 6.7 4.5 5.6 6.0 5.3 3.1 3.6 3.8 4.1
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 5.2 4.4 5.5 2.7 3.5 4.5 4.5 4.9 3.5 6.1 4.8
Öga C69 0.5 0.2 0.2 0.3 - - 0.9 0.5 0.3 0.5 -
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 6.4 6.4 3.2 4.3 5.3 6.5 3.7 4.7 4.0 1.2 7.1
Sköldkörtel C73 0.7 0.2 1.0 0.4 1.0 0.2 0.6 0.5 0.4 0.3 0.4
Andra endokrina körtlar C74-75 0.2 - - - 1.2 0.2 0.4 - 0.5 - -
Annan eller ospecifierad C76,C80 8.6 4.9 4.0 4.6 6.3 7.8 5.1 4.9 2.7 2.8 4.2
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 17.6 11.6 12.7 12.5 12.9 14.2 13.5 9.2 9.2 12.5 9.6
  Hodgkin lymfom C81 1.4 0.6 0.9 0.8 - 0.1 0.5 - 0.2 0.6 -
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 5.3 3.7 3.9 3.2 4.8 5.9 5.1 3.1 3.6 4.8 2.9
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - 0.2 0.1 - - - 0.1 0.4 -
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 2.6 1.3 1.8 2.2 2.2 2.7 4.2 2.0 2.1 3.1 1.8
  Leukemi C91-95 8.1 5.4 5.7 5.3 5.1 4.8 3.4 3.8 2.7 2.4 4.0
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - - 0.1 0.3 0.4 - 0.8
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 0.2 0.6 0.4 0.9 0.7 0.8 0.2 - 0.1 1.2 -
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud 0.5 0.4 0.2 - - 0.2 - - - - -
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.