Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 12.4 16.2 12.0 37.0 41.8 46.2 71.7 93.2 86.2 219.9 373.5 759.3 1172 1848 2590 3193 3466 4724 318.9
Mun och svalg C00-14 - - - - - - 4.0 3.9 - 6.4 19.2 12.7 36.7 22.9 32.9 50.2 52.5 31.6 6.1
  Läpp C00 - - - - - - - - - - - 6.3 - - - 7.2 - 15.8 0.4
  Tunga C02 - - - - - - - 3.9 - - 12.8 - 9.2 - - 28.7 10.5 - 1.6
  Annan muncancer C03-06 - - - - - - - - - - 3.2 - 6.1 11.5 5.5 7.2 31.5 - 1.1
  Spottkörtel C07-08 - - - - - - 4.0 - - - - - 3.1 3.8 11.0 7.2 10.5 15.8 0.9
  Svalg C01,C09-14 - - - - - - - - - 6.4 3.2 6.3 18.4 7.6 16.4 - - - 2.1
Matsmältningsorgan C15-26 - - - - 4.2 8.4 15.9 7.8 14.4 47.8 60.6 151.9 199.0 366.5 553.0 652.9 756.3 1122 61.2
  Matstrupe C15 - - - - - - - - - 3.2 6.4 15.8 24.5 45.8 43.8 14.3 21.0 63.2 4.9
  Magsäck C16 - - - - - - 4.0 - - 6.4 9.6 12.7 30.6 26.7 82.1 57.4 105.0 268.6 7.7
  Tunntarm C17 - - - - - 4.2 - - - 6.4 - 6.3 - - 5.5 14.3 10.5 15.8 1.4
  Tjocktarm C18 - - - - - - - 3.9 7.2 15.9 25.5 31.6 58.2 72.5 147.8 236.8 231.1 284.4 16.6
  Ändtarm C19-20 - - - - - - 8.0 - 7.2 3.2 9.6 31.6 42.9 64.9 131.4 172.2 199.6 221.2 13.0
  Anus C21 - - - - - - - - - - - 6.3 3.1 3.8 - - - 15.8 0.6
  Lever C22 - - - - 4.2 4.2 - 3.9 - - 3.2 12.7 9.2 45.8 38.3 57.4 94.5 47.4 5.4
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 - - - - - - - - - 6.4 - 12.7 6.1 30.5 32.9 43.0 10.5 63.2 3.5
  Bukspottkörtel C25 - - - - - - - - - 3.2 6.4 22.1 24.5 68.7 65.7 57.4 84.0 110.6 7.3
  Andra matsmältningsorgan C26 - - - - - - 4.0 - - 3.2 - - - 7.6 5.5 - - 31.6 0.9
Andningsorgan C30-39 4.1 - - - - - 4.0 - - 19.1 28.7 69.6 131.6 206.2 312.1 322.9 336.1 679.4 32.1
  Näsa, bihåla C30-31 - - - - - - - - - - - - 3.1 3.8 - - - 15.8 0.3
  Struphuvud C32 - - - - - - - - - 3.2 6.4 - 15.3 7.6 16.4 14.3 10.5 15.8 2.0
  Lunga, luftstrupe C33-34 - - - - - - - - - 15.9 22.3 69.6 113.3 194.7 295.7 294.2 325.6 647.8 29.0
  Mediastinum C38 4.1 - - - - - 4.0 - - - - - - - - 14.3 - - 0.9
Ben C40-41 - - 4.0 - - - - - 7.2 - 3.2 - - - - - - - 0.9
Hudmelanom C43 - - - 7.4 - - 15.9 15.5 10.8 35.1 12.8 28.5 55.1 87.8 82.1 93.3 115.5 110.6 15.6
Hud, ej-melanom C44 - - - - - - - - - 3.2 6.4 3.2 36.7 38.2 125.9 143.5 367.6 647.8 12.3
Mesoteliom C45 - - - - - - - - - - - - - 7.6 5.5 - - - 0.3
Autonoma nervsystemet C47 - - - - - - - - - - - - - - - - - 15.8 0.1
Bindvävnad C48-49 - 4.0 - - - - - 3.9 3.6 3.2 3.2 6.3 3.1 3.8 21.9 28.7 - 15.8 2.5
Bröst C50 - - - - - - - - - - - - - 3.8 5.5 7.2 - - 0.3
Manliga könsorgan C60-63 - - - 7.4 16.7 16.8 19.9 23.3 10.8 35.1 111.7 306.9 502.0 805.6 974.6 1320 1239 1027 114.8
  Prostata C61 - - - - - - - - 7.2 35.1 111.7 306.9 499.0 798.0 974.6 1320 1229 1011 108.2
  Testikel C62 - - - 7.4 16.7 16.8 19.9 23.3 3.6 - - - 3.1 - - - - - 6.3
  Andra manliga könsorgan C60,C63 - - - - - - - - - - - - - 7.6 - - 10.5 15.8 0.4
Urinorgan C64-68 - - - - - - - 11.7 14.4 19.1 60.6 53.8 64.3 76.4 197.1 236.8 283.6 300.2 22.0
  Njure C64 - - - - - - - 7.8 14.4 12.7 35.1 25.3 39.8 38.2 93.1 86.1 105.0 47.4 11.1
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 - - - - - - - 3.9 - 6.4 25.5 28.5 24.5 38.2 104.0 150.7 178.6 252.8 10.9
Öga C69 - - - - - - - - - 3.2 - 3.2 - - - - - - 0.3
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 4.1 12.1 4.0 - 4.2 - 8.0 11.7 7.2 9.6 16.0 9.5 18.4 42.0 32.9 35.9 10.5 94.8 9.3
Sköldkörtel C73 - - - - 4.2 4.2 - - - 15.9 3.2 28.5 6.1 15.3 5.5 21.5 10.5 31.6 4.2
Andra endokrina körtlar C74-75 - - - 3.7 - - - - - - 3.2 - 3.1 - - - - 15.8 0.7
Annan eller ospecifierad C76,C80 - - - - - 4.2 - - - - - 19.0 18.4 19.1 38.3 71.7 73.5 63.2 4.6
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 4.1 - 4.0 18.5 12.5 12.6 4.0 15.5 18.0 22.3 44.7 66.4 98.0 152.7 202.6 208.1 220.6 568.8 31.6
  Hodgkin lymfom C81 - - - 7.4 12.5 4.2 4.0 - - 3.2 9.6 - 9.2 7.6 5.5 - 10.5 - 3.7
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 - - 4.0 3.7 - 8.4 - 7.8 3.6 6.4 25.5 31.6 49.0 38.2 76.7 78.9 42.0 158.0 11.4
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - - - - - - - - - - 3.1 3.8 5.5 - - - 0.3
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 - - - - - - - - - 3.2 3.2 3.2 6.1 15.3 16.4 21.5 52.5 110.6 2.5
  Leukemi C91-95 4.1 - - 7.4 - - - - 7.2 - 6.4 25.3 21.4 57.3 60.2 43.0 115.5 205.4 8.7
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - - - - - - - 3.2 - 11.5 5.5 28.7 - 63.2 1.2
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 - - - - - - - 7.8 7.2 9.6 - 3.2 9.2 19.1 32.9 35.9 - 31.6 3.7
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud - - - - - - 4.0 15.5 25.1 38.2 73.4 129.7 257.1 393.3 542.0 904.0 1250 1248 68.3
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.