Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 8.9 25.2 4.1 15.5 49.7 66.5 93.4 111.8 221.2 443.1 510.5 669.8 973.8 1225 1229 1550 1836 2290 255.5
Mun och svalg C00-14 - - - - 9.0 8.9 4.1 - 7.5 - 9.7 6.2 8.8 14.2 9.1 21.8 12.2 59.8 4.4
  Läpp C00 - - - - - - - - - - 3.2 - - - - - 6.1 12.0 0.3
  Tunga C02 - - - - 4.5 4.4 - - - - - 3.1 - 3.5 4.6 - - 6.0 1.1
  Annan muncancer C03-06 - - - - - - 4.1 - - - 3.2 - 2.9 7.1 - 21.8 6.1 23.9 1.1
  Spottkörtel C07-08 - - - - 4.5 4.4 - - - - - - 2.9 - - - - 17.9 0.9
  Svalg C01,C09-14 - - - - - - - - 7.5 - 3.2 3.1 2.9 3.5 4.6 - - - 1.1
Matsmältningsorgan C15-26 - - - - - 4.4 8.1 16.0 22.5 40.0 74.3 86.8 114.4 170.0 277.6 409.3 524.5 669.6 38.0
  Matstrupe C15 - - - - - - - - 3.7 - 3.2 6.2 5.9 3.5 4.6 10.9 18.3 12.0 1.3
  Magsäck C16 - - - - - 4.4 4.1 4.0 - 3.3 16.2 15.5 8.8 17.7 41.0 38.2 54.9 71.7 5.2
  Tunntarm C17 - - - - - - - - - - - - - 3.5 4.6 5.5 12.2 12.0 0.4
  Tjocktarm C18 - - - - - - - 8.0 7.5 23.3 29.1 21.7 29.3 60.2 81.9 147.3 176.9 221.2 12.7
  Ändtarm C19-20 - - - - - - - 4.0 - 10.0 12.9 18.6 32.3 21.2 41.0 65.5 54.9 101.6 6.4
  Anus C21 - - - - - - - - - - - - - 3.5 - 5.5 - 6.0 0.2
  Lever C22 - - - - - - - - - - - 3.1 26.4 7.1 22.8 10.9 54.9 35.9 2.4
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 - - - - - - - - - 3.3 - 6.2 5.9 14.2 31.9 49.1 54.9 53.8 2.8
  Bukspottkörtel C25 - - - - - - 4.1 - 7.5 - 12.9 15.5 2.9 38.9 50.1 76.4 97.6 119.6 6.1
  Andra matsmältningsorgan C26 - - - - - - - - 3.7 - - - 2.9 - - - - 35.9 0.5
Andningsorgan C30-39 - - - - - - - - 11.2 10.0 22.6 31.0 61.6 92.1 100.1 81.9 54.9 83.7 12.4
  Näsa, bihåla C30-31 - - - - - - - - 3.7 - - - - - - - - - 0.2
  Struphuvud C32 - - - - - - - - - - - - - - 4.6 5.5 - - 0.1
  Lunga, luftstrupe C33-34 - - - - - - - - 7.5 10.0 22.6 31.0 61.6 92.1 95.6 70.9 54.9 83.7 12.0
  Mediastinum C38 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
Ben C40-41 - - - - - - - - - - 3.2 - - 3.5 - - - - 0.3
Hudmelanom C43 - - - 3.9 4.5 4.4 8.1 - 3.7 26.7 35.5 34.1 32.3 28.3 27.3 60.0 85.4 89.7 10.7
Hud, ej-melanom C44 - - - - - - - - 7.5 6.7 3.2 18.6 20.5 35.4 41.0 92.8 158.6 298.9 7.7
Mesoteliom C45 - - - - - - - - - - - - - - 4.6 5.5 - - 0.1
Autonoma nervsystemet C47 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
Bindvävnad C48-49 - - - - 4.5 - - - - 10.0 - - 5.9 14.2 4.6 5.5 12.2 17.9 1.9
Bröst C50 - - - - 4.5 4.4 28.4 32.0 86.2 223.2 203.5 282.2 413.6 432.0 327.7 343.8 384.2 334.8 87.5
Kvinnliga könsorgan C51-58 - 8.4 - - 4.5 8.9 24.4 20.0 37.5 30.0 71.1 86.8 134.9 145.2 186.6 169.2 225.7 197.3 32.9
  Livmoderhals C53 - - - - - 4.4 12.2 8.0 22.5 10.0 3.2 3.1 5.9 3.5 9.1 5.5 6.1 12.0 4.5
  Livmoderkropp C54 - - - - 4.5 - 8.1 4.0 3.7 16.7 29.1 31.0 93.9 85.0 109.2 87.3 134.2 59.8 15.3
  Annan cancer i livmodern C55,C58 - - - - - - - - - - - - - - - - - 6.0 0.0
  Äggstock C56 - 8.4 - - - 4.4 4.1 8.0 7.5 3.3 35.5 31.0 26.4 35.4 41.0 49.1 54.9 77.7 9.7
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 - - - - - - - - 3.7 - 3.2 21.7 8.8 21.2 27.3 27.3 30.5 41.8 3.4
Urinorgan C64-68 - - - - - - - - - 10.0 6.5 15.5 32.3 74.4 41.0 98.2 91.5 137.5 8.0
  Njure C64 - - - - - - - - - 10.0 3.2 12.4 23.5 49.6 27.3 49.1 61.0 113.6 5.6
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 - - - - - - - - - - 3.2 3.1 8.8 24.8 13.7 49.1 30.5 23.9 2.4
Öga C69 - - - - - - - - - - - 3.1 2.9 - - - - - 0.2
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 4.4 8.4 - 3.9 9.0 8.9 12.2 4.0 3.7 23.3 9.7 24.8 23.5 46.0 31.9 60.0 54.9 23.9 11.2
Sköldkörtel C73 - - 4.1 - 4.5 22.2 8.1 24.0 18.7 26.7 22.6 12.4 23.5 14.2 4.6 10.9 12.2 23.9 10.5
Andra endokrina körtlar C74-75 - - - - - - - - - - - - 2.9 - - - - - 0.1
Annan eller ospecifierad C76,C80 - - - - 4.5 4.4 - - 3.7 6.7 6.5 9.3 17.6 28.3 31.9 60.0 79.3 125.5 5.9
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 4.4 8.4 - 7.8 4.5 - - 16.0 18.7 30.0 42.0 58.9 79.2 127.5 141.1 131.0 140.3 227.2 23.7
  Hodgkin lymfom C81 - - - 3.9 4.5 - - - - 3.3 - - - - 13.7 5.5 - - 1.2
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 - - - 3.9 - - - 12.0 3.7 13.3 25.8 31.0 38.1 67.3 50.1 49.1 67.1 77.7 10.4
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - - - - - - - - - - - 3.5 4.6 - - - 0.2
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 - - - - - - - - 3.7 - 6.5 6.2 11.7 14.2 18.2 10.9 24.4 35.9 2.5
  Leukemi C91-95 4.4 8.4 - - - - - 4.0 11.2 10.0 9.7 18.6 26.4 35.4 31.9 21.8 12.2 59.8 7.4
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - - - - - - - - - - 4.6 16.4 6.1 35.9 0.5
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 - - - - - - - - - 3.3 - 3.1 2.9 7.1 18.2 27.3 30.5 17.9 1.5
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 - - - - - - 4.1 - 3.7 20.0 35.5 24.8 20.5 24.8 18.2 5.5 12.2 6.0 6.5
  Förstadier till cancer i livmoderhals - - - 11.6 144.4 270.6 162.5 127.8 82.5 53.3 42.0 21.7 17.6 - 4.6 - - - 63.6
  Borderlinetumör i äggstock D39 - - - - - - 4.1 8.0 7.5 6.7 9.7 9.3 11.7 7.1 9.1 - - 12.0 3.4
  Basaliom i hud - - 4.1 - - 8.9 28.4 16.0 56.2 60.0 103.4 158.2 240.5 393.0 500.6 758.5 634.3 813.1 68.5
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.