Prostata 188 31.1 91.3
Lunga, luftstrupe 56 9.3 26.9
Hud, ej-melanom2 39 6.5 15.2
Tjocktarm 34 5.6 18.7
Leukemi 27 4.5 17.5
Hudmelanom 25 4.1 14.7
Urinblåsa och urinvägar3 23 3.8 10.7
Non-Hodgkin lymfom 23 3.8 15.2
Ändtarm 23 3.8 12.3
Njure 22 3.6 12.1
Alla cancerformer2 604 100.0 322.2
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 Med undantag för hudens basalcellscancer.
3 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.